Basisinkomen vermindert bureaucratie en bevordert daarmee democratie

Basisinkomen biedt de politiek meer kansen om beleid te maken zonder bureaucratische belemmeringen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Overheid en bureaucratie.

Basisinkomen vermindert bureaucratie en bevordert daarmee democratie

Bureaucratie heeft een belemmerende invloed op de democratie.
De bestaande regelgeving legt allerlei beperkingen op aan de politiek, waardoor gewenste beleidswijzigingen meestal tot nog meer bureaucratie leiden.
Het basisinkomen biedt de politiek meer kansen om beleid te maken zonder bureaucratische belemmeringen.


Argument Ev9
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie.