Basisinkomen vermindert fraude en fraudegevoeligheid

Doordat (vrijwel) geen voorwaarden aan basisinkomen worden gesteld, is fraude nauwelijks mogelijk.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Overheid en bureaucratie.

Basisinkomen vermindert fraude en fraudegevoeligheid

Doordat (vrijwel) geen voorwaarden aan basisinkomen worden gesteld, neemt de fraudegevoeligheid sterk af in vergelijking met het huidige sociale zekerheidssysteem.
De kans dat anderen dan de beoogde doelgroep met basisinkomen aan de haal gaan is daardoor veel kleiner dan bij de bestaande programma’s voor sociale zekerheid en arbeidsparticipatie.

Voorwaarden zijn wel nodig voor het regelen van zaken rond nationaliteit en migratie en dat vergt een zorgvuldige regelgeving om fraudegevoeligheid te minimaliseren.


Argument Ev2
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie.