Basisinkomen, veroorzaakt dat inflatie?

Of er inflatie optreedt bij invoering van basisinkomen hangt helemaal af van de manier waarop je dat doet.
Als je het via geleidelijke herverdeling invoert, is het risico op inflatie beperkt of afwezig. Ook bij snelle invoering kunnen we slechts beperkte effecten verwachten.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen veroorzaakt inflatie

Toelichting tegenwerping
Door een basisinkomen zal inflatie optreden omdat er geld in de economie wordt gepompt.
Door de extra belastingen die een basisinkomen vereist worden producten duurder, en dan volstaat het ingevoerde basisinkomen niet meer om in de basisbehoeften te voorzien.
Een basisinkomen verstoort de wisselwerking tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, omdat mensen in het kiezen van hun baan minder afhankelijk zijn van welke banen gevraagd worden. Dit kan leiden tot grote tekorten van bepaalde soorten productie en daarmee inflatie.
Met een basisinkomen zou een grote groep mensen niets méér hebben dan een basisinkomen, en dat zou zorgen voor inflatie in de prijzen van goederen die enkel voor deze groep van belang zijn (bijv. goedkope huisvesting).

Weerlegging tegenwerping

Of er inflatie optreedt bij invoering van basisinkomen hangt helemaal af van de manier waarop dat gebeurt.
Als je het via geleidelijke herverdeling invoert, is het risico op inflatie beperkt of afwezig. Bij abrupte invoering kunnen we grotere effecten optreden, maar dat inflatie het automatische gevolg is, is een onbewezen stelling.
Het hangt uiteraard ook af van de hoogte van het basisinkomen.
Zie deze grove berekeningen, waarin een variant met netto-kosten voor basisinkomen van € 7 miljard en een andere variant met € 50 miljard netto-kosten. Dat is in het eerste geval minder dan 1 % van het BBP in Nederland van circa € 800 miljard in 2020 en in het andere geval ruim 6 %. Dat kan toch geen heel grote effecten hebben!

Zie hier een Engelstalig artikel waarin genuanceerd op deze vraag wordt ingegaan: Will basic income cause inflation? (Zie ook een vertaling naar het Nederlands.)
En nog eentje: Will Basic Income Cause Massive Inflation? No.

Overigens verscheen eind 2017 het onderzoeksrapport Modeling the Macroeconomic Effects of a Universal Basic Income van het Roosevelt Instituut. De studie kwam tot de slotsom dat een maandelijkse uitbetaling van $ 1.000 aan iedere Amerikaanse volwassene de economie in een tijdspanne van 8 jaar met grofweg $ 2,5 biljoen zou doen toenemen!


Argument Ct3
Invalshoek  Economie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 03. Bezwaren basisinkomen: Economie

.