Basisinkomen voor Dummies

Schets voor een uitleg over de financieren van een basisinkomen.
De allerbeste deal krijgen de overheid en de burgers met een begroting van Robin Ketelaars uit 2011, echter in 2022 is het volgens hem nog steeds mogelijk om deze begroting sluitend de maken. Hij gaat uit van een basisinkomen van 1435 euro per maand, zijnde 60% van het ‘mediane’ inkomen in Nederland. Dit voor mensen vanaf 21 jaar. Het jeugdbasisinkomen wordt 70 euro per maand vanaf 0 jaar, per verjaardag oplopend met 65 euro tot aan je 21e.

Ketelaars schaft rente en inkomstenbelasting geheel af, stelt het BTW op maar liefst 30%, plus een vlaktax op vermogens van 25%. Laten we de haalbaarheid hiervan voor het gemak maar even buiten beschouwing, dan luidt de berekening 16,8 miljoen euro x genoemde uitkeringen = 260,9 miljard euro extra overheidsuitgaven per jaar. En geraamde inkomsten vanwege omvorming van het bestaande stelsel en nieuwe belastinginkomsten: 263,4 miljard euro. Conclusie: we houden zelfs nog 2,5 miljard euro over ‘voor leuke dingen’. De politieke en maatschappelijke haalbaarheid van dit alles laten we graag aan het oordeel van de gemiddelde burger over.

http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/specials/basisinkomen.html
Bovenstaande pagina werkt niet meer, maar in het internetarchief kun je dit nog lezen: https://web.archive.org/web/20171023100142/https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2014-2015/gratis-geld/rekenmodellen.html

Je kunt hieronder het menu volgen op http://basisinkomenvoordummies.nl en beginnen bij de doelstelling: https://basisinkomenvoordummies.nl/obi/doelstelling-invoering-basisinkomen/ of de onder het menu weergegeven pdf gaan lezen: