Basisinkomen, waar is dat ook al weer goed voor?

Wat kan er allemaal veranderen als er een universeel basisinkomen ingevoerd wordt? Hieronder een opsomming van diverse brainstorms:

Onderwijs:
Met basisinkomen is part time werken als docent weer aantrekkelijk.
Studie: basisinkomen als bestaan, niets meer lenen!
Met een basisinkomen heb ik straks geen studieschuld van 30.000 euro (student).

Gezondheid
Dankzij het basisinkomen minder burn-outs.
Dankzij het basisinkomen minder kosten.
Dankzij het basisinkomen minder ziekte.
Volksgezondheid neemt toe.

Zorg
Mantelzorg wordt beloond met basisinkomen.
Met een basisinkomen kan ik mijn moeder van 82 twee dagen per week verzorgen (mantelzorger).

Wonen:
Gezellig met meer mensen in 1 (duur) huis of onderhuur, bij een hospita!
Woningnood/onbetaalbaarheid woningen grote steden: met basisinkomen naar ‘leegloop’-gebieden trekken.
Tekort aan woningen neemt af.
Aflossingsvrije hypotheken kunnen eerder worden afgelost.
De woningmarkt trekt aan.
Het aantal dak- en thuislozen zal sterk verminderen.

Voedselbank:
Niet meer nodig.

Vissers:
Leuk vissen, zonder quotum en grote trawlers, maar visvriendelijk!

Werkgevers:
Makkelijker parttimers, flexibele werknemers/tijden, minder zieke werknemers, betere werknemers, wel voor goede arbeidsvoorwaarden zorgen!
Personeelstekort in de zorg, bij de politie en in het bedrijfsleven komen tot staan.

Boeren
Met een basisinkomen kun je stoppen of afbouwen of  met minder vee , meer biologisch en natuurvriendelijk gaan boeren.

Werknemers:
Onderhandelingspositie wordt verbeterd! Je kunt makkelijk een andere werkgever zoeken die wel goed betaald! Probeer af en toe eens een andere baan!
Met een Basisinkomen heb ik geen stress meer of mijn contract afloopt of niet.
Met een basisinkomen kan ik de baan nemen die ik wil.
Een werkweek van 24 uur wordt mogelijk.
Krimpgebied: aantrekkelijk met basisinkomen, lokale activiteiten ontwikkelen.

Eigen bedrijf en zelfstandige:
Met een basisinkomen kan ik mijn bedrijf goed opstarten.
Niks geen minimumtarief voor ZZP-ers, gewoon vrij laten en een basisinkomen als basis inkomensvloer.

Politiek:
Wanneer het basisinkomen wordt ingevoerd, dan ben je politiek weer geloofwaardig!
Met een basisinkomen in het programma groeit mijn partij.

Vakbonden:
Taakstelling: goede werkomstandigheden en beloning,
Nieuwe taakstelling: het veiligstellen van het univesele basisinkomen!

Sommige sociale voorzieningen kunnen worden vervangen of afgebouwd:
– WAO: eventueel aanvullen bij bijzondere kosten
– WW: uitfaseren
– Bijstand: afschaffen
– AOW: omzetten
– Huursubsidie: afbouwen
– Kinderopvangtoeslag: niet meer nodig (basisinkomen naar leeftijd)

Pensioen:
Dat komt er bovenop.

Nog meer positiefs
Met een basisinkomen kan ik eindelijk gratis nadenken.
Met een basisinkomen hoef ik geen plofkip te kopen.
Met een basisinkomen kunnen mijn kinderen lid worden van de sportvereniging.
Met een basisinkomen kan de belastingdienst het mij eindelijk wat gemakkelijker maken.
Met een basisinkomen word ik creatief.
Met een basisinkomen maken we het kapitalisme menselijker, beter!
Met een basisinkomen heb je respect.
Met een basisinkomen vind je natuurlijk aansluiting.
Met een basisinkomen kun je uitvinden wat goed is.
Met een basisinkomen heb je ruimte voor dialoog.
Met een basisinkomen krijg je zelf verantwoordelijkheid.
Met een basisinkomen kan ik zelf weer mijn kinderen opvoeden en kunnen opa & oma echt met pensioen.
Met een basisinkomen op weg naar wereldvrede.

En verder
Dankzij het basisinkomen minder inbraken (criminaliteit).
Dankzij het basisinkomen meer efficiëntie.
Dankzij het basisinkomen geen overbodige banen.
Dankzij het basisinkomen krijgt ieder de kans om terug te geven.
Dankzij het basisinkomen verspillen we geen geld en tijd aan hulpeloze hulp.
Dankzij het basisinkomen kunnen we het echte werk waarmaken.
Dankzij het basisinkomen meer vertrouwen (geloof).
Dankzij het basisinkomen even tijd om stil te staan.
Dankzij het basisinkomen een duidelijker beeld wat belangrijk is.

Diversen
Met een basisinkomen een ander behandelen zoals jezelf behandeld wil worden
Armoede komt niet langer voor.
De koopkracht stijgt aanzienlijk.
Men heeft weer geld voor de vakbond, kunst en cultuur.
Bureaucratie neemt sterk af.
Schuldsanering is niet langer nodig.
Schuldhulpverlening behoort tot het verleden.
Prestatiedruk neemt af.
Tweedeling in de maatschappij vervaagt;
Solidariteit in de samenleving keert terug.
Links en rechts extremisme zal afnemen.
Gedetineerden betalen met hun basisinkomen mee aan hun detentie.
Gedetineerden beschikken na vrijlating direct weer over geld (basisinkomen).
Huiselijk geweld neemt sterk af.
Alimentatie is niet meer nodig
Het aantal verwarde personen neemt ook af.
Het aantal eenzame personen vermindert eveneens.
Kunst en cultuur zullen opbloeien.
Het sociale leven zal tot bloei komen.
Mensen voelen zich dan eindelijk serieus genomen.
Men voelt zich in ons land dan weer thuis als medeburger.
Jij hebt baat bij een basisinkomen: je kunt doen wat je wilt, je hart volgen, leuk werken, bedrijf opzetten, anderen helpen, je baas trotseren!Met een basisinkomen worden jij en ik gewoon vanzelf wij.

oktober 2019