Basisinkomen zorgt voor een onwenselijke klassenverdeling in de samenleving

Basisinkomen zal betekenen dat de beloning voor aantrekkelijk werk kan dalen. Voor onaantrekkelijk werk zal juist meer betaald moeten worden. Dat leidt tot verkleining van inkomensverschillen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen zorgt voor een onwenselijke versterking van een klassenverdeling in de samenleving

Toelichting tegenwerping
Basisinkomen zorgt voor een onwenselijke versterking van een klassenverdeling in de samenleving tussen ‘zij die wit werken’ en ‘zij die niet of zwart werken’ of niet gestudeerd hebben.
Dat gebeurt zowel op psychologisch als op financieel vlak. De relatieve armoede neemt toe omdat arbeid beter betaald wordt.

Weerlegging tegenwerping
Basisinkomen moet gezien worden als een uitgangspositie, als een springplank. Mensen kunnen van daaruit zinvolle en betaalde activiteiten ondernemen.
Ook betaald werk van beperkte omvang geeft meteen de mogelijkheid van extra inkomsten.
Dat arbeid beter betaald gaat worden, is een aanname en geen werkelijkheid.
De kans is groot dat soorten werk die aantrekkelijk gevonden worden tegen lagere betaling worden geaccepteerd. Dit zal waarschijnlijk vaker op treden bij werk dat nu beter betaald wordt.
Aan de andere kant zal onaantrekkelijk werk beter betaald moeten worden. Dat werk wordt nu meestal slecht betaald.
Door deze effecten zullen de verschillen eerder kleiner worden dan toenemen.


Argument Bt5
Invalshoek Maatschappijvisie en Ideologie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in 02. Bezwaren basisinkomen: Maatschappijvisie en ideologie