Basisinkomen zorgt voor fouttolerantie in het sociaaleconomische systeem

Falen is onvermijdelijk. Er zal altijd banenverlies zijn. Er zullen altijd gaten zijn in een vangnet. Daarom moeten basisinkomen, zodat we in het geval van falen niet helemaal onderuit gaan, en sneller weer op beide benen komen te staan.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Waarden en Mensbeeld.

Basisinkomen zorgt voor fouttolerantie in het sociaaleconomische systeem

In het geval van het falen van een onderdeel, zou een systeem ontworpen moeten zijn om te blijven functioneren zoals normaal, of op verminderde capaciteit. Fatale fouten moeten altijd ontweken worden, vooral in het geval van cruciale systemen, en zelfs nog meer als er levens op het spel staan.
Er is één regel die alle ingenieurs kennen, en dat is de wet van Murphy: wat fout kan gaan, zal fout gaan. Met die kennis, moet falen onderdeel worden van het ontwerp. We willen niet dat dingen falen, maar we weten dat het gebeurd omdat ze dat altijd doen, dus wat moeten we hiertegen doen?
Denk aan vliegtuigen. Als zelfs één component faalt, mag dat niet het vliegtuig neerhalen. Er zijn manieren om dat te voorkomen door overtolligheid in te bouwen zodat meerdere back-up systemen moeten falen voor het volledige systeem faalt.
In liften zou het een slecht ontwerp zijn als ze naar beneden vallen als de stroom uitvalt. In plaats daarvan gebruiken ze een faalveilig ontwerp waar stroom de remmen loslaat en gebrek aan stroom de remmen activeert. Zo vallen ze in een veilige staat, ofwel ‘faalveilig’.

We weten ook dat ons primaire inkomensverdeling systeem faalt. Het faalt de hele tijd. Het heet ook wel je baan verliezen. We hebben een “vangnet” ontworpen om mensen op te vangen als het faalt, maar dat systeem is heel slecht ontworpen en faalt de hele tijd. Hierdoor kunnen en zijn mensen dood gegaan.

We hebben een levensonderhoud systeem ontworpen zonder fouttolerantie.
Het is gebouwd op een antieke baan-gecentreerde moraliteit in plaats van op een hedendaagse levens-gecentreerde realiteit.

Realisme eist dat we erkennen dat mensen geld nodig hebben om te leven.
Dus om er zeker van te zijn dat ze het hebben, lever het dan ook onvoorwaardelijk aan iedereen.

Zo kan onvoorwaardelijk basisinkomen fouttolerantie inbouwen in het levensonderhoudssysteem dat we de economie noemen.

Falen is onvermijdelijk. Er zal altijd banenverlies zijn. Er zullen altijd gaten zijn in een vangnet. Daarom moeten basisinkomen, zodat we in het geval van falen niet helemaal onderuit gaan, en sneller weer op beide benen komen te staan.
Onvoorwaardelijk basisinkomen, daarmee kunnen we  veerkracht in onze sociale en economische systemen ontwerpen.


Argument Av14
Invalshoek  Waarden en Mensbeeld
Dit argument is een verkorte versie van Een ingenieursargument voor basisinkomen