Basisinkomenproject van INclusion in Uganda

INclusion is in 2020 gestart met het eerste basisinkomenproject door een Nederlandse organisatie, waarbij álle inwoners van een dorp in Uganda (Welle) zeven jaar lang een basisinkomen zullen ontvangen van omgerekend 15 euro per maand.

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het basisinkomenproject van INclusion in Uganda (2020 – 2027), waarbij álle inwoners van een dorp in Uganda  zeven jaar lang een basisinkomen zullen ontvangen van omgerekend 15 euro per maand
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Welk land, stad of streek?

Het dorp Welle, in Nebbi District, in het noordwesten van Uganda.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?

Het is het eerste project van Stichting INclusion. INclusion wil unconditional cash transfers­ (basisinkomen) testen en promoten als alternatief voor traditionele ontwikkelingssamenwerking. Armere mensen weten zelf het beste wat ze nodig hebben en wat hun prioriteiten zijn. Rechtstreeks geld geven, door middel van mobile money, is het meest effectief om de armoedespiraal te doorbreken. Dat is de visie die INclusion in praktijk wil brengen.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?

Alle inwoners van Welle, volwassenen én kinderen. Bij aanvang van het project in augustus 2020 ging het om 350 bewoners.

De periode en de looptijd?

Zeven jaar lang, van augustus 2020 tot en met juli 2027.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?

Het basisinkomen wordt verstrekt in het equivalent van € 0,50 per dag, dus zo’n € 15 per maand. Op dit moment is dat 60.000 UGX (Ugandese shillings). Het bedrag is gelijk voor volwassenen en kinderen.

Hoe wordt het gefinancierd?

Door middel van donaties.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?

Robert Lensink
Annika Mueller

Er is een nulmeting uitgevoerd door middel van interviews en er zullen tussentijdse onderzoeken en tot slot een eindmeting worden uitgevoerd. De ontwikkelingen in het projectdorp Welle worden vergelen met de ontwikkelingen in een controledorp (Nyakumba) om te kunnen beoordelen welke veranderingen het gevolg zijn van het basisinkomen. Het onderzoek staat onder leiding van ontwikkelingseconomen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?

Er is een eerste tussentijdsonderzoek uitgevoerd en gepubliceerd in december 2021.

Wat is verder nog interessant om te noemen?

Een gedeelte van het basisinkomen – bij aanvang van het project 10% – wordt in een dorpsfonds gestort. Dit kunnen de bewoners gebruiken om de collectieve voorzieningen in het dorp te verbeteren. De bewoners hebben volledige zeggenschap over dit fonds. Ze kunnen ook besluiten om het percentage dat naar het dorpsfonds gaat te verlagen of te verhogen, of zelfs om het fonds op te heffen.

Wat is de relevantie voor ons?

Het is de eerste pilot met een langlopend basisinkomen – periodiek, individueel, voor iedereen, onvoorwaardelijk – door een Nederlandse organisatie. Het is een test van het basisinkomen en zal hopelijk laten zien dat onvoorwaardelijk geld geven beter werkt dan projecten waarbij deskundigen bepalen wat mensen nodig hebben en hoe. Armen zijn zelf de beste deskundigen.

Bronnen:

René Heeskens, augustus 2021
Correcties en aanvullingen welkom via ons
contactformulier