Basisteam Amsterdam start werkgroepen voor basisinkomen

Zaterdag 30 oktober is er een bijeenkomst in Amsterdam waar negen werkgroepen van start gaan om de interesse voor basisinkomen te vergroten.
Je kunt je ook voor de werkgroepen opgeven bij Susan Delsing, voorzitter van het Amsterdamse basisteam.

Het Basisteam Amsterdam roept mensen op zich aan te sluiten bij het team om het basisinkomen beter onder de aandacht te brengen.

Wil je je graag inzetten voor het tot stand komen van het basisinkomen? Zonder teveel te praten, maar lekker doen! Sluit je dan aan bij een van onze pas opgerichte werkgroepen. Alle werkgroepen zijn erop gericht om zoveel mogelijk bevolkingsgroepen geïnteresseerd te maken voor het basisinkomen. Zie ons maar als een outreach management team. Lees welke werkgroep het meest bij je past en geef je dan op bij een basisteam via het contactformulier basisteams.
Of kom aanstaande zaterdag 30 oktober van 14.00 tot 17.00 uur naar de Vinse School, Palmgracht 7-11 te Amsterdam.
Waar de werkgroepen geformeerd worden en van start zullen gaan.

Werkgroepen
 1. Scholing
  We gaan samen met een economie docent en met de hulp van de werkgroep kenniscentrum, een voorlichtingsprogramma over het basisinkomen ontwikkelen voor middelbare scholen.
 2. Bewustwording
  We organiseren dialoogtafels over het basisinkomen rondom de vraag: hoe ziet je leven eruit met een basisinkomen van minimaal 1500 euro per maand?
 3. Kenniscentrum
  Met een groep gaan we de diepte in en bespreken de actuele kennis over het basisinkomen. Ook organiseren we  voorlichtingsavonden met gasten en sprekers. We ondersteunen de negen andere werkgroepen op aanvraag. We maken gebruik van al de vergaarde kennis van de Landelijke Vereniging.
 4. Samenwerking en mobilisatie
  We zoeken en maken actief contact met alle organisaties in Amsterdam en Nederland die zich inzetten voor of direct belang hebben bij het tot stand komen van een basisinkomen. We onderhouden deze contacten en sturen deze contacten door naar onze werkgroepen of/en creëren nieuwe vormen van samenwerking. Uiteindelijk hopelijk uitmondend in pakkende acties die de vooral de meest betrokkenen de straat op krijgen.
 5. Sociale media
  Alles wat er gebeurt in de werkgroepen of in het land aangaande het basisinkomen omzetten in korte heldere filmpjes, Memes, Sociale Media berichten, Twitter, instagram. In begrijpelijke taal.
 6. Politiek
  Er vormt zich hier in Amsterdam inmiddels een gezamenlijke lijst van 5 politieke partijen met het basisinkomen als agendapunt nummer 1. De partijen die nu overleggen zijn: De Piratenpartij, De Basis, Lef, Hart voor Vrijheid en de Groenen. Je kunt je hierbij aansluiten en meewerken aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022.
 7. Experiment
  met deze werkgroep bedenk je experimenten met het basisinkomen en gaat je inzetten voor de uitvoering hiervan.
 8. Burgerberaad
  Een Burgerberaad is een heel goed middel om een actueel onderwerp op de maatschappelijke agenda te krijgen. Lijkt je dit interessant? Sluit je aan bij deze werkgroep.
 9. Lobby
  Deze werkgroep gaat zich vooral richten op het benaderen van vooral bedrijven en rijke Nederlanders om deze te interesseren voor onze zaak.

Neem via het contactformulier basisteams contact op met
Susan Delsing, Voorzitter Basisteam Amsterdam