Basisteam Basisinkomen Amsterdam zoekt 2 creatieve mediaspecialisten

Oproep.

Wie zoeken wij?
Twee maatschappelijk betrokken en creatieve mediaspecialisten die met hun skills onze boodschap weten over te brengen.

Welke boodschap?
De samenleving vereist verandering, herinrichting. Een eerlijkere verdeling van welvaart. Echte bestaanszekerheid, opheffen van volstrekt onnodige armoede, verminderen van stress en burn-out, meer zorg voor kinderen, ouderen en zieken, dat rotbaantjes verdwijnen of juist beter betaald gaan worden en een grote schoonmaak in de jungle van regels, toeslagen, kortingen, heffingen en wetten van ons  sterk verouderde sociale zekerheids- en belastingstelsel. Herinrichting door het betaald en het onbetaald werken als evenwaardige peilers van de arbeidsmarkt te accepteren. Een herinrichting die een balans vindt tussen duurzaamheid, economische groei, natuur en het welzijn van mens, dier en plant.
Invoering van een individueel en onvoorwaardelijk basisinkomen in ons land achten wij hiertoe een absoluut nodig en passend middel.

Vraag?
Het Basisteam Basisinkomen Amsterdam komt graag in contact met twee  basisinkomen voorstanders die kennis, kunde en/of ervaring hebben van/met sociale media, digital marketing, reclame, kunst etc. om de boodschap succesvol en breed onder de aandacht te brengen.

En?
Wij, het Basisteam Basisinkomen Amsterdam, bestaat uit zo’n vijftien actieve leden. Wij maken deel uit van de landelijke Vereniging Basisinkomen.  Wij beschikken niet over een budget, de functies zijn onbetaald. Wel bieden wij woonruimte aan, een soort ’developer-in-residence’ faciliteit, op locatie in Amsterdam Zuid (voor een jaar, voor twee personen, voor een ‘basisprijs’).

Interesse?
Geïnteresseerden mailen naar info@basisinkomenvooriedereen.nl met opgave van vaardigheden, talenten, werkervaring en motivatie. Aanmelden kan tot 1 juli 2020.

Wil je meer weten over het Basisteam en het basisinkomen raadpleeg dan de website van de landelijke vereniging en de facebookpagina van het Basisteam.
Deze oproep is ook downloadbaar als PDF.

Basisteam Basisinkomen Amsterdam, maart 2020

.  .