Basisteam Nijmegen – oriëntatiebijeenkomst met 40 belangstellenden

Drie leden van het Nijmeegse basisteam waaronder coördinator Sander Weijers gaven een inleiding over het hoe en waarom van het basisinkomen voor een publiek met heel wat jongeren. Mooi dat er steeds meer jongeren meedoen.