Basisteams On The Move

basisteams200De Vereniging Basisinkomen (VBi) heeft als belangrijkste strategie om het basisinkomen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Bewustzijn over wat het kan betekenen voor een betere toekomst van Nederland is voorwaarde om uiteindelijk ook tot politieke besluitvorming (in NL) te komen.

Sinds het voorjaar van 2015 kent de VBi ruim 10 basisteams (BT).
Leden die ook de daad bij het woord willen voegen komen regelmatig bij elkaar om te kijken wat er gedaan kan worden om het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) meer onder de aandacht te brengen van burgers in de betreffende gemeente. Het lijkt de beste manier te zijn om mensen heel direct en nabij te informeren over wat er kan worden verstaan onder een OBi.
Leden die actief willen worden binnen een BT, worden opgeroepen naar de website van de vereniging te gaan. Daar is meer informatie te vinden over de verschillende BT.

Op dit moment zijn er BT actief in:
Amsterdam, Assen, Arnhem, Leeuwarden, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Den Haag-Zoetermeer, Eindhoven en Groningen
De activiteiten verschillen soms enorm per gemeente. Elke groep bepaalt zelf hoe zij willen werken. De een is actief in het organiseren van huiskamergesprekken; de ander ontwerpt een financieringsmodel om de invoering van een OBi mogelijk te maken; soms worden er redactionele artikelen geschreven voor plaatselijke kranten; wordt er vooral samengewerkt met andere lokale groepen; sommigen zijn actief in flyeren, organiseren lokale (mini)symposia of verzorgen presentaties.

BT in oprichting zijn:
Waalwijk, Breda, Enschede, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Drechtsteden
Binnen deze gemeenten hebben leden aangegeven om tot een BT te komen, maar zijn er nog onvoldoende aanmeldingen. Ook kan het zijn dat er nog onvoldoende leden wonen in de betreffende gemeente.
Bij deze de oproep om je aan te melden. Dat kan, ook als je een vraag hebt via het contactformulier kies algemeen

Op dit moment zijn de BT aan het nadenken hoe zij in hun eigen gemeente actie kunnen voeren tijdens de 9e internationale week van het basisinkomen. Deze vindt ook dit jaar weer, plaats in de derde week van september. De VBi stelt voor die week pr-materialen beschikbaar. Naast folders en stickers, zullen er ook spandoeken zijn, linnen tasjes en hesjes. Ook zullen we samen met anderen op Prinsjesdag ons nadrukkelijk laten zien in Den Haag. Kijk ook eens op www.week-van-het-basisinkomen.nl
Wil je mee naar Den Haag? Laat het ons weten via het contactformulier kies algemeen
Willem Gielingh, vice-voorzitter