Basisteams hebben als centrale doelstelling: mensen informeren over Basisinkomen.

Basisteams ontstaan wanneer leden van onze vereniging in een bepaalde plaats elkaar willen ontmoeten, gesprekken met elkaar willen aangaan, of acties willen voorbereiden en uitvoeren.

Doelen en activiteiten zijn:
  • Het idee van het basisinkomen bespreekbaar maken, zowel in kleine kring, zoals eigen netwerken als in de stad of regio. We proberen ook “nieuwe” groepen te bereiken.
  • Kenniscentrum zijn waarbij we zelf heldere informatie geven en zo nodig verwijzen naar de website van de VBi.
  • Mensen stimuleren om lid te worden van de VBi.
  • Aansluiting zoeken met andere netwerken met aanpalende doelstellingen, zoals duurzaamheid, ander geld, spiritualiteit gericht op een betere wereld.
  • Publiceren over basisinkomen op de social media en in wijk-en andere kranten en tijdschriften.
  • Enquête lanceren en promoten.
  • Daar waar nodig in de gemeentelijke politiek een bijdrage aan de discussie leveren als het gaat om experimenten.
  • Flyeren, voorlichting geven, filmavond of andere bijeenkomsten organiseren.

De leden van een basisteam bepalen de eigen agenda. Tenslotte moet de aard van de inzet passend zijn voor wie het bedenkt en uitvoert.

Contact

Wil je in contact komen met een basisteam, gebruik dan het contactformulier basisteams of via een email te sturen aan basisteam-[plaats]@basisinkomen.nl  waarbij je [plaats] vervangt door de plaats of regio met kleine letters.

Suggesties voor aanvulling en voor nadere invulling zijn welkom via ons contactformulier.

Voor mensen die op facebook en andere sociale media actief willen zijn zijn er een aantal groepen waar je informatie kunt delen. De groepen zijn te vinden via http://basisinkomen.net/obi/lokale-facebook-groepen/ of via https://www.facebook.com/groups/netwerkbasisinkomen/permalink/358858167592234/

Overzicht van bestaande basisteams:
Plaats, regio link naar Facebook berichten op de website
Amersfoort link   berichten
Amsterdam link   tekst over het BT, berichten
Arnhem link
Assen link berichten
Den Haag-Zoetermeer link berichten
Eindhoven link berichten
Groningen link berichten
Hellendoorn link berichten
Leeuwarden link berichten
Maastricht link
Nijmegen link tekst over het BT, berichten
Peel-en-Maas link berichten
Rotterdam link berichten
Smallingerland link berichten
Utrecht link
Zwolle link
….