logo vereniging basisinkomen transparantBasisteams hebben als centrale doelstelling: mensen informeren over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Basisteams ontstaan wanneer leden van onze vereniging in een bepaalde plaats elkaar willen ontmoeten, gesprekken met elkaar willen aangaan, of acties willen voorbereiden en uitvoeren.

Doelen en activiteiten zijn:

  • Het idee van het OBI bespreekbaar maken, zowel in kleine kring, zoals eigen netwerken als in de stad . We proberen ook “nieuwe”groepen te bereiken.
  • Kenniscentrum zijn waarbij we zelf heldere informatie geven en zo nodig verwijzen naar de website van de VBI.
  • Mensen stimuleren om lid te worden van het VBI.
  • Aansluiting zoeken met andere netwerken met aanpalende doelstellingen, zoals duurzaamheid, ander geld, spiritualiteit gericht op een betere wereld.
  • Publiceren over OBI op de social media en in wijk-en andere kranten en tijdschriften.
  • Enquête lanceren en promoten.
  • Daar waar nodig in de gemeentelijke politiek een bijdrage aan de discussie leveren als het gaat om experimenten.
  • Flyeren, voorlichting geek geven, filmavond of andere bijeenkomsten organiseren.

De leden van een basisteam bepalen de eigen agenda. Tenslotte moet de aard van de inzet passend zijn voor wie het bedenkt en uitvoert.

Een overzicht van de basisteams is te vinden via het menu “Basisteams VBi”

Het enige element dat door alle leden van de VBi wordt onderschreven is de definitie van wat een basisinkomen is:

Universeel, Individueel, Onvoorwaardelijk en Hoog genoeg om maatschappelijk actief te kunnen zijn.

Voor mensen die op facebook en andere social media actief willen zijn zijn er een aantal groepen waar je informatie kunt delen. De groepen zijn te vinden via http://basisinkomen.net/obi/lokale-facebook-groepen/ of via https://www.facebook.com/groups/netwerkbasisinkomen/permalink/358858167592234/