Het beleid van Vereniging Basisinkomen komt tot uiting in de statuten Artikel 2

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het invoeren van een basisinkomen in Nederland.

  1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
    1. het organiseren en het actief betrekken bij de doelstelling van de vereniging van personen en groeperingen in Nederland en daarbuiten die zich een voorstander betonen van de invoering van een basisinkomen;
    2. het beïnvloeden van overheden en maatschappelijke organisaties (zoals politieke partijen, kerken, werkgeversorganisaties, werknemers- organisaties en organisaties van mensen zonder werk); en
    3.  het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Volledige statuten zijn te vinden op deze pagina: https://basisinkomen.nl/statuten-vereniging-basisinkomen-2013/

Zie verder het Werkplan 2022 en het Werkplan 2023.