Beleidsbeslissingen van het verenigingsbestuur

Concept, Kom naar de algemene ledenvergadering!

besloten isperstatus
 • tot het maken van een nieuwe lay-out voor onze website met o.a. een alleen voor de leden toegankelijk gedeelte en een voor iedereen  toegankelijk gedeelte.
 • Ook zal er duidelijk op aangegeven gaan worden of een artikel door de vereniging gedragen wordt of dat het een bijdrage van buiten onze vereniging is.
21-jan-12In bewerking
 • Vanaf het gelanceerd worden van deze nieuwe website zullen alle de tijdens vergaderingen genomen beleidsbeslissingen in het gedeelte voor leden worden gepubliceerd
17-feb-12
 • Omdat niet alles in de statuten geregeld is – zoals (reis)onkostenvergoederingen en aministratieve handeling en het vorige punt – komen we met een voorstel voor een huishoudelijk reglement
17-feb-12In bewerking
 • schriftelijk of per e-mail vragen van aanvullende gegevens van alle leden m.b.t. mogelijkheden om actief bij te dragen
17-feb-12In bewerking
 • tot het veranderen van onze huisstijl met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering
17-feb-12Zie hierboven
 • tot het onderscheiden van de volgende werkgebieden:
 • Campagnevoering
 • Communicatie
 • Financiering basisinkomen
 • (inter-) nationale samenwerking
17-feb-12
 • op ieder gebied wordt een werkgroep gestart
17-feb-12In bewerking
 • het onderbrengen van ons archief op een centrale plaats, bijvoorbeeld het IISG te Amsterdam
20-apr-12In bewerking
 • Volgende jaarvergadering 19 mei 2012