Belgisch netwerk voor het Basisinkomen

Oproep aan alle vrienden van het basisinkomen!

(Onvoorwaardelijk, Individueel, Universeel & Voldoende)

Alle vrienden van het basisinkomen die zich actief willen inzetten voor het scheppen van een Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen worden uitgenodigd deel te nemen aan de Eerste Vergadering op woensdag 27 juni aanstaande om 18u te Brussel aan de Universitaire Faculteiten Sint Louis, Gebouw 119 Broekstraat, 2e verdieping, lokaal 2100.

http://basisinkomen.be/