Bereken zelf het Basisinkomen. Een paar muis-klikken om te zien of een basisinkomen van € 400, € 1.000 of € 1.400 haalbaar is.

NB.
Deze rekentool heeft een paar jaar geleden een belangrijke rol gespeeld in het laten zien hoe en in hoeverre bepaalde varianten van basisinkomen betaalbaar zijn.
Inmiddels zijn er voldoende nieuwe benaderingen van betere kwaliteit.
Deze rekentool wordt dan ook niet meer up to date gehouden. 
Vanwege de betekenis in de recente geschiedenis en de vele links die er naar verwijzen, is de tool niet verwijderd maar te vinden voor degene die er ondanks de verjaring toch naar op zoek is.
Voor meer recente informatie over berekeningen m.b.t. de betaalbaarheid zie verder via de 
categorie rekenmodellen.

februari 2022

Een basisinkomen is een goed idee vinden veel mensen, maar het is onbetaalbaar zeggen professoren, journalisten en politici. Maar is dat wel zo?
Met deze rekentool kan iedereen nagaan wat de kosten zijn voor het basisinkomen. Dat valt best mee.

Neem een laag basisinkomen van € 400  per maand voor iedereen in Nederland. Door het wegvallen van een deel van de sociale zekerheid en vermindering van belastingvoordelen van betaald werkenden (zij krijgen immers ook dit basisinkomen) is het makkelijk te financieren. Premier Rutte heeft gelijk toen hij in september 2016 in een debat met Marianne Thieme ( PvdD) zei, zo’n laag basisinkomen is wel te financieren is, maar dan wordt het nog ingewikkelder. 400 € voor iedereen is wel een beter plan dan de belastingverlaging die het kabinet Rutte III wil doorvoeren. Kunnen we ook meteen de effecten zien van een beperkt basisinkomen.

Laten we dan een hoog basisinkomen nemen van € 1.400. Dat is te financieren, maar vergt wel dat zowel de inkomensbelasting als indirecte belastingen (onder andere de BTW) omhoog gaan.

Het meest genoemde bedrag is € 1.000 per maand. Dat kan gefinancierd worden door iedereen ( behalve de top inkomens) 50 % belasting te laten betalen. Dat lijkt veel, maar vergeet niet dat iedereen een basisinkomen krijgt. De minimumloner gaat bijna 200 € per maand vooruit. Pas als je meer dan € 2.000 bruto verdient ga je netto belasting betalen. Immers € 1.000 inkomensbelasting vallen weg tegen € 1.000 basisinkomen.
Wel blijft de armoedeval voor een deel bestaan. Nu is het zo dat een eenverdiener in een huurhuis met twee kinderen met een laag inkomen volkomen klem zit. Als hij of zij een andere baan vindt en van € 20.000 naar € 31.000 bruto gaat, blijft daar netto slechts € 500 per jaar van over. 96 % belasting! Dat komt door het wegvallen van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget.

Als je daar een einde aan wilt maken kies je voor de variant € 650 basisinkomen voor 18 plus, € 300 voor 18 min en een woontoeslag van € 600 per huishouden. Net als bij de AOW (= het basisinkomen voor ouderen) maakt het uit of je alleen woont of samenwoont. Een alleenstaande begint met € 1.250 en een stel met € 1.900. In deze variant kunnen alle andere toeslagen vervallen. Volgens Maurice de Hond is 51 % van Nederland voor zo’n basisinkomen.
Maar waarom de rijken ook een basisinkomen geven, die hebben dat toch niet nodig. Uit de koopkrachtplaatjes bij de laatste variant en bij de € 1.000  variant blijkt dat de top netto inlevert.

Maar ik wil een ander bedrag als basisinkomen kiezen, weten wat het voor mijn inkomen betekent. Als je dat wilt doneer dan geld aan de Vereniging Basisinkomen (TRIODOSBANK IBAN: NL52TRIO 0391227068 BIC TRIONL2U) dan maken wij een versie 2.0 waarin dat mogelijk wordt.

Ga naar de rekentool.