Bericht van de Belastingdienst: geen uitbetaling Basisinkomen

Op 7 juli,  twee maanden na insturen van de aanvraag voor uitbetaling van een basisinkomen door de Belastingdienst, van deze dienst antwoord ontvangen.
De Belastingdienst deelt mij mee dat de aanvraag niet in behandeling kan worden genomen omdat het basisinkomen geen bestaande regeling is. Om zo’n regeling ingang te doen krijgen dient men zich tot het Ministerie te richten.
Een te verwachten reactie zonder meer, jammer dat de dienst zich niet geroepen voelt zelf bij het Ministerie aan te kloppen de komst van een basisinkomen te gaan regelen. Het zou de Belastingdienst een hoop werk betreffende de uitvoering van vele ingewikkelde toeslagen regelingen besparen en gezien alle commoties van de laatste maanden over de toepassing van die regelingen door de dienst, het vertrouwen van de burger in het reilen en zeilen van de Belastingdienst weer kunnen herstellen op het niveau zoals vanouds het geval was.

Ik heb als reactie een antwoord in deze geest op hun afwijzing aan hen toegestuurd.

Eric Binsbergen, Basisteam Amsterdam, juli 2020