Bericht van de penningmeester 2018-12

Bericht van de penningmeester

Het jaar 2018 loopt bijna ten einde. We maken alvast de balans op van de tot nu toe ontvangen contributie. De betaling ervan voor 2018 loopt ongeveer gelijk op aan het jaar ervoor qua aantal mensen dat contributie heeft betaald. Ook dit jaar zijn er weer teveel die nog niet betaald hebben. De meeste leden die in 2018 nog geen bijdrage hebben overgemaakt zullen deze week nog een betalingsverzoek per post ontvangen. Een restgroep zal via email nog een keer benaderd worden. Ik wil ook graag langs deze weg, al die mensen oproepen alsnog voor het eind van het jaar hun bijdrage te betalen.

En voor de mensen die al wel betaald hebben, natuurlijk onze dank dat u ons weer gesteund heeft dit jaar. In deze donkere dagen denken we daarbij wat vaker aan hen die het financieel en anderszins moeilijk hebben. Als penningmeester heb ik ook dit jaar wil veel mail gehad van mensen die aangeven hun bijdrage met moeite, of helemaal niet kunnen betalen. We hebben langs deze weg toch tientallen leden verloren. Gelukkig is er ook weer nieuwe instroom waarvan het tot nu toe weer meer was dan het aantal vertrekkende leden.

Voor leden die nu gelijk aan de slag willen gaan om hun bijdrage over te maken nog even de gegevens:

  • Het lidmaatschapsbedrag is € 36,- per jaar
  • Mensen met een minimuminkomen betalen € 12,- per jaar.
  • Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks € 60,- over te maken
  • Wie meer kan bijdragen vragen wij dit zo veel als mogelijk te doen.
  • Het rekeningnummer van de Vereniging Basisinkomen is: NL52TRIO 0391 2270 68,
  • BIC: TRIONL2U

 

Alvast mijn hartelijke dank voor uw bijdrage.

Ik wens u prettige feestdagen en alvast een goed nieuwjaar.

Marten Kramer,  Penningmeester Vereniging Basisinkomen

P.S. : Er loopt nog een tijdelijke actie waarbij nieuwe leden een gratis exemplaar van het boek ‘Gratis Geld’ van Rutger Bregman ontvangen. Wellicht kent u nog iemand die lid wil worden