Bericht voor het Belgische Basisinkomen

De domeinnaam basisinkomen.be is door onze webmaster al geruime tijd geleden geregistreerd en verwees naar de Nederlandse website basisinkomen.nl.

Daar is nu verandering in gekomen. De Belgische Buren krijgen nu een eigen website en daarom  is de domeinnaam basisinkomen.be overgedragen. Er is al een opzetje gemaakt. Een uitnodiging om op 27 juni een bijeenkomst bij te wonen in Brussel.

Daar zal zonder taalproblemen het Basisinkomen uit de doeken worden gedaan. Inschrijven voor deelname kan tot 15 juni.

http://basisinkomen.be