Besluitenlijst Bestuursvergadering 3 augustus 2012

Hieronder de besluitenlijst van de bestuursvergadering van 3 augustus 2012.

Hier de besluitenlijst van de bestuursvergadering van 3 augustus 2012.


16-jun-12
verenigingsadres: hiervoor houden we het adres van de voorzitter aan. Thans: Galgeveld 10, 3705 MB Zeist.
16-jun-12
De voorzitter fungeert als coördinator voor BIEN
3-aug-12
Wim Smit is de plaatsvervangend voorzitter geworden
3-aug-12
Besloten wordt om de oproepingen voor de algemene vergaderingen, inclusief de jaarvergadering voor zover mogelijk, per e-mail te versturen.
3-aug-12
We besluiten van het vaststellen van minimumbijdrage voor donateurs (zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging te ondersteunen met een door de algemene vergadering vast te stellen ….) af te zien en in plaats daarvan over te gaan tot Crowd Funding via de website.
3-aug-12
Kronen niet bij laten maken. Geen goedkopere drukker te vinden. Oude kronen opmaken.
3-aug-12
Ledenadministratie zal door Wim Smit worden bijgehouden
3-aug-12
Volgende bestuursvergadering 29 september 2012 te Alkmaar/Utrecht
3-aug-12
Volgende ALV 20 oktober 2012 te Alkmaar/Utrecht