Voorzitter: Alexander de Roo

alexanderderooHet is een grote eer om voorzitter te zijn van onze Vereniging Basisinkomen. In september 2016 is het 30 jaar geleden dat ik samen met, Philip van Parijs en Guy Standing BIEN heb opgericht. Ik was bijna 20 jaar penningmeester van BIEN en vanaf het eerste uur lid van de Vereniging Basisinkomen. Ik heb er zin in om het basisinkomen in Nederland te promoten en leiding te geven aan onze vereniging. Sinds 2015 ben ik geen ambtenaar meer, maar ZZPer. Dat geeft mij veel meer tijd om actief te zijn. Op 28 mei 2016 stopte ik als voorzitter van de Waddenvereniging. Na 7 jaar is het tijd voor iemand anders. GroenLinks is mijn partij. Ik ben een van de oprichters en heb haar tussen 1999 en 2004 in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. Op dit moment ben ik alleen achter de schermen actief in GroenLinks, omdat mijn vrouw Charlotte fractievoorzitser is in onze gemeente Renkum.
Alexander is voorzitter van Vereniging Basisinkomen sinds mei 2016.

Vice-voorzitter: Wilem Gielingh

Willem-station-haren-290514Willem is geboren in 1950 en opgegroeid in Utrecht en Brabant. Na 27 jaar woonachtig te zijn geweest in Haren (Gn), woont hij nu in Norg. Was al vroeg lid van internationaal georiënteerde pressiegroepen en een politieke partij (PSP) en betrokken bij lokale actiegroepen rond leefbaarheidsthema’s. Heeft diverse opleidingen afgerond, zowel in de zorg en het sociale, als in de mobiliteitssector en tot slot bedrijfseconomie en hoger management. Hij heeft jaren als regiomanager en programma-manager veilige mobiliteit gewerkt bij een verkeersveiligheidsorganisatie. Daarnaast is hij betrokken geweest bij burgerparticipatieprojecten in Europa en daarbuiten (4-tal Arabische landen). Ziet de introductie van het onvoorwaardelijk basisinkomen als belangrijke stap om gelijkheid te realiseren voor alle burgers, waardoor de individuele burger in vrijheid, daadwerkelijke broederschap kan vormgeven.

Penningmeester: Marten Kramer

 

martenkramerMijn professionele ervaring heb ik opgedaan in de automatisering van de financiële dienstverlening. Al lange tijd ben ik werkzaam als functioneel ontwerper en informatieanalist op het gebied van de verzekeringen (met name gericht op administratieve afhandeling). Afgelopen jaren veel op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ik heb mij daarbij ook verdiept in de wetgeving rondom sociale- en werknemersuitkeringen. Sinds begin 2014 ben ik penningmeester van de lokale windmolen coöperatie (UWind) in mijn woon-plaats. Ik ben al enige jaren geïnteresseerd in het fenomeen basisinkomen maar door tijdsgebrek kon ik daar weinig invulling aan geven. In 2015 ben ik lid geworden van de Vereniging Basisinkomen en heb mij vrij snel aangemeld als lid voor de denktank over de financiering. Een overzicht van mijn professionele arbeidservaring is te vinden op Linkedin. Zie https://nl.linkedin.com/pub/dir/Marten/Kramer.
Marten is Penningmeester van Vereniging Basisinkomen sinds mei 2016

Secretaris: Els Roumen

Els Roumen is geboren in 1957 in Helmond. Ze heeft altijd gewerkt als administratief/secretarieel medewerkster, maar de laatste jaren alleen nog maar in tijdelijke contracten en meestal parttime. Op dit moment heeft ze 2 nul uren contracten en aanvullend bijstand, daar wordt ze niet vrolijk van.

“In 2014 zag ik de documentaire van Tegenlicht over het basisinkomen, toen begon er bij mij al iets te borrelen. Een half later, begin 2015, zag ik op de Belgische televisie een andere documentaire over het basisinkomen. Vooral het gedeelte over het experiment in Namibië vond ik zo inspirerend dat ik meteen helemaal om was. Mijn gedachte: waarom doen we dat niet gewoon, waarom gaan we er niet voor zorgen dat iedereen wereldwijd een basisinkomen krijgt? Laten we eindelijk eens een einde maken aan de wereldwijde armoede. Geef mensen bestaanszekerheid, dan kunnen ze eigen keuzes maken en een menswaardig leven leiden.

Inmiddels gaan de technische ontwikkelingen zo snel dat het niet lang meer zal duren en de mens is helemaal overbodig in het arbeidsproces. Robots nog slimmer dan mensen kunnen alles overnemen. Hoe moet je als mens dan nog je geld verdienen? Hoog tijd voor een basisinkomen”

Bestuurslid: Hilde Latour

Hilde Latour woont in Nijmegen en heeft het grootste deel van haar carrière in de zorgsector gewerkt, zowel in Nederland als daarbuiten (Honduras en Engeland). Zij heeft zich in haar laatste functie als programma coördinator bezig gehouden met implementaties van innovatieve toepassingen in de revalidatie. Zij is maatschappelijk betrokken en al jaren voorstander van het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Wat zij mooi vindt aan het concept, is dat het toepasbaar is op alle samenlevingen wereldwijd en een vriendelijke oplossing biedt voor grote maatschappelijke problemen van diverse aard. Het bewijs is in rap tempo groeiende. Hilde is dan ook erg benieuwd welk land als eerste tot invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen overgaat (Kenya, Finland, India, Canada of toch Nederland?).

Sinds 2016 schrijft zij artikelen voor Basic Income News, de nieuwswebsite van Basic Income Earth Network (BIEN). Zij probeert daar zo informatief mogelijk te schrijven voor de geïnteresseerde leek. In april 2017 is zij gevraagd om zich kandidaat te stellen voor een positie in het bestuur van Vereniging Basisinkomen (post Internationaal), een grote eer!

Bestuurslid: Jan Atze Nicolai

Al dertig jaar ben ik werkzaam in de zorg en politiek in en rondom Leeuwarden. Emancipatie, gelijkwaardigheid en zeggenschap voor iedereen zijn voor mij de drijfveren bij alles wat ik doe en zeg.
Voor mij is basisinkomen dan ook niets meer of minder dan een kwestie van eerlijkheid; van een eerlijke economie. Een economie waarin geld niet meer gebruikt wordt als speculatiemiddel, maar waarin geld zijn oorspronkelijke betekenis terug krijgt: het middel om voor bestaanszekerheid te zorgen voor iedereen, en de reële economie te rechtvaardigen. In mijn ogen is de economie alles wat we met elkaar delen.

De huidige economie is niet rechtvaardig. ‘Geld verdienen’ wordt gewaardeerd, maar de (zorg)arbeid die er onder ligt, dikwijls niet. Mensen die geld verdienen, krijgen het dikwijls niet. En andersom! Er is iets mis met de waardering van wat wij met elkaar delen in deze wereld. Basisinkomen is in mijn ogen de belangrijkste hefboom om onze economie duurzaam in balans te krijgen, en de armoede de wereld uit te krijgen.
Ik ben eveneens bestuurslid voor de Stichting voor de Zorgeconomie, en een duurzame eerlijke zorgeconomie en basisinkomen hebben voor mij dus veel met elkaar te maken.

Van de Werkgroep Basisinkomen Fryslan ben ik mede oprichter. In de politiek heb ik als raadslid, fractievoorzitter en wethouder het debat in Friesland over basisinkomen aangejaagd. Het meest concrete resultaat is dat er in 2017 een vooronderzoek afgerond is in opdracht van de Raad van Leeuwarden omtrent experimenten basisinkomen. Het vervolg laat helaas nog op zich wachten.
Basisinkomen is een kwestie van lange adem. Maar ik ben en blijf optimistisch. Al vijf jaar houd ik mij intensief bezig met basisinkomen, en mijn onderliggende motto blijft: It giet oan! Basisinkomen is onvermijdelijk!

Bestuurslid: Sander Weijers

Hallo! Even voorstellen, mijn naam is Sander, 28 jaar en ben al ruim drie jaar lid van de Vereniging Basisinkomen.
Ik ben in 2015 voor het eerst bij het toenmalige team in Nijmegen betrokken geraakt, terwijl ik in diezelfde tijd mijn masterscriptie schreef over het basisinkomen.

Sinds ruim een jaar heb ik de coördinatie van het nieuwe basisteam in Nijmegen op me genomen. Hoewel we in het begin voornamelijk inhoudelijke discussies hebben gehouden, zijn we sinds een aantal weken actief bijeenkomsten aan het organiseren om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het basisinkomen. Zo hebben we ongeveer een maand geleden een bijeenkomst georganiseerd in een buurthuis in Lent, wat een zeer geslaagde avond was!

Waarom ik voor het basisinkomen ben? Er zitten natuurlijk heel veel voordelen aan een basisinkomen, maar voor mij is het belangrijkste argument de veroudering van de verzorgingsstaat ten opzichte van onherroepelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Zo is het fundament van de Nederlandse verzorgingsstaat al een aantal decennia oud.
Natuurlijk zijn er hier en daar wel hervormingen geweest, maar er is te weinig gedaan om in te spelen op de snelle veranderingen die plaats hebben gevonden en nu nog plaats vinden op de arbeidsmarkt.
Hierbij denk ik aan flexibilisering van banen, waardoor personen gemakkelijk ontslagen kunnen worden en er allemaal schijnwerkgelegenheid wordt bewerkstelligd;  automatisering van met name laaggeschoold werk; en de regeldruk die wordt gelegd op mensen in de bijstand, terwijl hun reële baankansen vaak niet hoog zijn. Dit laatst genoemde is ook het onderwerp waar ik mijn masterscriptie over heb geschreven, waar ik een scriptieprijs voor in ontvangst heb mogen nemen.

Los van het basisinkomen werk ik als beleidsonderzoeker in het sociaal domein, ik heb o.a. onderzoek gedaan naar het functioneren van sociale wijkteams. Verdere interesses zijn films, muziek, boeken, festivals en bovenal het basisinkomen.

Kandidaat bestuurslid Adriaan Rothfusz

Net te laat met aanmelding als bestuurslid voor de goedkeuring door de ALgemene Ledenvergadering. Vandaar dat Adriaan een jaartje meedraait als onofficieel bestuurslid tot de ALV in 2020.

Invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in Nederland is zo logisch als wat. Graag wil ik daar iets aan bijdragen Daarom heb ik mij aangemeld om bestuurswerk te doen voor de vereniging. Na mijn opleidingen als ‘Leids’ jurist en bedrijfskundige op Nyenrode en in de VS, werk ik als ZZP-er aan veranderingen in bedrijven en organisaties. Terug naar de oorsprong: ‘Waarom doen we dit eigenlijk?” En hoe kan het steeds een beetje beter. De laatste tijd ben ik ook actief als product owner in ‘agile’ werkomgevingen.
Thuis woon ik met veel plezier in het groene hart van Nederland, met mijn vrouw, twee jonge kinderen en twee Rhodesian ridgebacks (honden).
Politiek ben ik sinds enkele jaren lid van D’66.
Naast al deze verantwoordelijke activiteiten ben ik gek op de meest uiteenlopende muziek en speel ik zelf piano. Onze boerentuin vraagt geregeld om grof geschut. En van films, Netflix, concerten of een museum word ik blij. Tenslotte heb ik mijn racelicentie en hou ik van Formule 1, in dit gezelschap een guilty pleasure.

 

Overige taken (additional tasks)

 • Vertegenwoordiger bij BIEN:
  Alexander de Roo en Hilde Latour
 • Vertegenwoordigers van ons bij UBIE:
  Hilde Latour en Willem Gielingh, Robin Ketelaars (Organiser),
 • Website
  webmaster: Robin Ketelaars
  redactie: Carin Hereijgers en Reyer Brons
  Er is een redactieraad die bestaat uit alle leden van het bestuur en van de redactie plus de webmaster.
  In 2015 is een redactiestatuut vastgesteld.

  De website van de Vereniging Basisinkomen draagt bij aan het doel van de vereniging, het bevorderen  van het invoeren van een basisinkomen in Nederland. De website draagt bij aan dit doel door informatie over het basisinkomen te verschaffen en te ordenen, en ook door de discussie daarover te bevorderen.
  Bijdragen op de website komen voor rekening van de ondertekende auteur(s) en hoeven daarmee niet de mening van het bestuur of de redactie weer te geven.
  Voor niet ondertekende bijdragen is de redactie verantwoordelijk.

 

U kunt ons bereiken via het contactformulier