Bevordert basisinkomen corruptie bij de overheid?

Juist de complexiteit van het huidige stelsel biedt aanknopingspunten voor fraude en/of corruptie die wegvallen met een basisinkomen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen bevordert corruptie bij de overheid

Toelichting tegenwerping
De kans is groot dat systemen voor de invoering van basisinkomen dat anderen dan de doelgroep er van profiteren. De lobby en mogelijk daarmee gepaard gaande corruptie om bestande verdienmodellen effectief te laten blijven, zal groot zijn.

Weerlegging tegenwerping

Dit bezwaar betreft niet het basisinkomen als zodanig, maar een foute manier van invoeren of zelfs tegenwerken dat basisinkomen goed gaat draaien.
Uiteraard kan dat gebeuren als we niet voldoende alert zijn, maar we kunnen ons ook inspannen om dat maximaal te voorkomen.

Het basisinkomen is voor iedereen gelijk, dus er is geen sprake van verschillende behandeling van doelgroepen. Er zijn wat dat betreft geen aanknopingspunten voor corruptie of fraude.

Denkbaar is wellicht dat er via identiteitsfraude geld in verkeerde handen komt, maar dat is bij het huidige stelsel ook zo en waaerschijnlijk erger. De complexiteit van het huidige stelsel biedt bovendien nog andere aanknopingspunten voor fraude en/of corruptie die wegvallen met een basisinkomen.


Argument Et5
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in  12. Bezwaren Basisinkomen: aanvullingen thema’s 4, 5 en 6

.