Bevordert basisinkomen de overbevolking?

Als door basisinkomen de welvaart stijgt, komen er minder kinderen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen bevordert overbevolking

Toelichting tegenwerping
Als door basisinkomen de welvaart stijgt, komen er minder kinderen van honger om en groeit de wereldbevolking.
Daarnaast is een land met basisinkomen aantrekkelijk voor migranten

Weerlegging tegenwerping
Het tegendeel is waar.
In meerdere onderzoeken is gebleken dat wanneer de welvaart stijgt, het aantal kinderen afneemt.
Het lijkt er juist op dat in gebieden of tijden met armoede, het hebben van veel kinderen een soort verzekering is om er voldoende over te houden en om zelf later verzorgd te kunnen worden.
Dat is niet langer nodig zonder armoede en bestrijding van armoede is een belangrijk effect van basisinkomen.

Erkend moet worden dat een land met een basisinkomen (zonder dat de buurlanden dat ook hebben) zo aantrekkelijk kan worden voor migranten, dat zo’n land grote stromen migranten te verwerken krijgt.
Het spreekt vanzelf dat het toelatingsbeleid zodanig moet worden geregeld dat dit wordt voorkomen.
Zie ook Bevordert basisinkomen immigratie, o.a. van economische vluchtelingen?

Argument At6
Invalshoek Waarden en mensbeeld
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 01a. Bezwaren basisinkomen: Waarden en mensbeeld