01a. Bezwaren basisinkomen: Waarden en mensbeeld

Basisinkomen bevordert overbevolking.
Met basisinkomen nemen jongeren niet meer de moeite om te gaan studeren.
Basisinkomen leidt tot toename van het gebruik van drank en drugs.B
Basisinkomen is slecht voor de emancipatie van de vrouw.

In het kader van het project basisinkomen van het NPI werk ik aan een verzameling bezwaren tegen het basisinkomen. Ik heb er circa 70 verzameld en gerubriceerd in 12 thema’s, zie  Bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bezwaren aan te vullen, ook de toelichting daarbij en uiteraard de weerlegging of relativering.

Dit bericht bevat een aanvulling bij het thema Waarden en mensbeeld, zie hier de eerste aflevering.
Bij enkele andere thema’s volgen ook nog aanvullingen.

Korte melding van de bezwaren:


Basisinkomen bevordert overbevolking

Toelichting
Als door basisinkomen de welvaart stijgt, komen er minder kinderen van honger om en groeit de wereldbevolking.
Daarnaast is een land met basisinkomen aantrekkelijk voor migranten.

Weerlegging
Het tegendeel is waar.
In meerdere onderzoeken is gebleken dat wanneer de welvaart stijgt, het aantal kinderen afneemt.
Het lijkt er juist op dat in gebieden of tijden met armoede, het hebben van veel kinderen een soort verzekering is om er voldoende over te houden en om zelf later verzorgd te kunnen worden.
Dat is niet langer nodig zonder armoede en bestrijding van armoede is een belangrijk effect van basisinkomen.

Erkend moet worden dat een land met een basisinkomen (zonder dat de buurlanden dat ook hebben) zo aantrekkelijk kan worden voor migranten, dat zo’n land grote stromen migranten te verwerken krijgt.
Het spreekt vanzelf dat het toelatingsbeleid zodanig moet worden geregeld dat dit wordt voorkomen.

Met basisinkomen nemen jongeren niet meer de moeite om te gaan studeren

Toelichting
Als je toch je geld krijgt, waarom zou je je inspannen. Er zijn voor een jongere zoveel andere leuke dingen te doen…..

Weerlegging
Uit tot dusverre uitgevoerde experimenten blijkt het tegendeel. Bijvoorbeeld bij het Mincome experiment (Dauphin, Manitoba, Canada) blijkt dat jongeren langer blijven studeren.
Een basisinkomen vergemakkelijkt stapeling van studies en bovendien ook levenslang leren.
Anders dan sommigen veronderstellen, leiden mensen liever geen leven in ledigheid, maar willen ze zich graag met zinvolle activiteiten bezig houden en dat wordt juist vergemakkelijkt met een basisinkomen.

Basisinkomen leidt tot toename van het gebruik van drank en drugs

Toelichting
Als je geld genoeg hebt, kunt je dat gemakkelijk uitgeven aan dingen die je leuke vindt, dus velen zullen de verleiding niet kunnen weerstaan hun geld te investeren in korte termijn geluk via drank en drugs.

Weerlegging
In zeer gevallen is het gebruik van drank en drugs een tijdelijke vlucht uit slechte omstandigheden.
Tot nu toe uitgevoerde experimenten, bijvoorbeeld op meer plaatsen in Afrika en onder bedelaars in Londen, tonen aan dat het verschaffen van een inkomen leidt tot het zoeken van andere activiteiten en het verminderen van gebruik van drank en drugs.
Het basisinkomen zal veel sociale ellende helpen voorkomen en voorkomt daarmee ook de toevlucht naar drank en drugs die met die ellende te maken heeft.

Basisinkomen is slecht voor de emancipatie van de vrouw

Toelichting
Door basisinkomen in te voeren is het niet langer nodig dat beide partners betaald werk zoeken. Het ligt dan voor de hand dat terug gevallen wordt op de oude patronen en dat de vrouw de verzorgende taken op zich neemt.

Weerlegging
Deze opvatting miskent dat veel mensen niet samenleven in een relatie en dat het voor velen ook soms maar tijdelijk zo is.
Basisinkomen biedt mannen en vrouwen een gelijke springplank zonder dat ze financieel afhankelijk van elkaar zijn.
Uiteraard kunnen cultuurpatronen of machtsverhoudingen werkelijk vrije keuzes en daarmee werkelijke emancipatie in de weg staan, maar de financiële onafhankelijkheid biedt ruimte om daar vroeger of later aan te ontsnappen.

Zie voor een veel genuanceerder beschouwing Feminisme en het Onvoorwaardelijk Basisinkomen.
Opvallende signalering daarin is dat het idee van uitbuiting en profiteren door luie genieters van basisinkomen zich vooral richt zich op de ethiek van betaald werk en de deugden van de (mannelijke) kostwinner. Het negeert het enorme probleem van exploitatie en gratis meeliften binnen de traditionele gezinsstructuur. Binnen dat verband genieten mannen onbekommerd van het onbetaalde werk van hun partners en verrichten bijgevolg hun eerlijk aandeel niet. Toch is het veelzeggend dat het de relatie tussen de werkloze surfer en de betaalde werkende is die de literatuur domineert, niet bijvoorbeeld de relatie tussen de gemakzuchtige man en de hardwerkende vrouw.

Mannen kunnen er makkelijker er voor kiezen om parttime te gaan werken, dat werkt in elk geval compenserend.
Met een basisinkomen wordt het plannen van een evenwichtig bestaan voor gezinnen een stuk makkelijker.

Uitleg

Dit is een onderdeel van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina op de NPI-site.

Eerder verschenen op de VBI-site de volgende onderdelen:

Overzicht op deze site: https://basisinkomen.nl/bezwaren-basisinkomen-overzicht/

Reyer Brons, 15-2-2018