12. Bezwaren Basisinkomen: aanvullingen thema’s 4, 5 en 6

Basisinkomen betekent dat betaald werk niet nodig is en dat ontneemt veel zin aan het bestaan.
Basisinkomen bevordert corruptie bij de overheid.
Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden.

In het kader van het project basisinkomen van het NPI werk ik aan een verzameling bezwaren tegen het basisinkomen. Ik heb er circa 70 verzameld en gerubriceerd in 12 thema’s, zie  Bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bezwaren aan te vullen, ook de toelichting daarbij en uiteraard de weerlegging of relativering.

Dit bericht bevat de voorlopige laatste aanvullingen bij de eerdere berichten over de thema’s ArbeidsmarktOverheid en bureaucratie en Grenzen en migratie.

 

Thema Arbeidsmarkt

Basisinkomen betekent dat betaald werk niet nodig is en dat ontneemt veel zin aan het bestaan

Toelichting
Voor veel mensen is betaald werk een erkenning van hun nut voor de maatschappij.
As dat weg zou vallen omdat je met basisinkomen niet meer hoeft te werken, ontstaat verveling en een grote leegte.
Hoe om te gaan met het verlies aan identiteit, als je geen arbeid hebt. Mensen hebben de kerk niet meer, de verzuiling is vrijwel verdwenen, de overzichtelijkheid van de Koude Oorlog is veranderd in mondiale chaos; de sociale integratie en identiteit via werk en arbeidsplek is dus van groot belang.

Weerlegging
Een basisinkomen is natuurlijk meer dan een oplossing voor het probleem van de werkgelegenheid. Zou niet werken een straf zijn?  Het hebben van een baan, het kiezen van een vak, het verrichten van arbeid, we kiezen er voor omdat we het dagelijks brood moeten verdienen. Die keuze is niet zo vrij als we vaak denken of willen denken. Als je zes keer hebt gesolliciteerd zonder resultaat, dan neem je kans nummer zeven wel aan, of je nu bijgedachten hebt over de werkgever, de zinvolheid van je taak, of de hoogte van je salaris of niet. Dat noemt ons marktdenken een vrije keuze. Het basisinkomen vergroot je vrijheid een baan, een werkgever, een klus te kiezen of niet.

Onze heersende ideologie zegt dat we vrijheid hebben bij het aangaan van arbeidscontracten, maar dat is betrekkelijk, onder de druk van de noodzaak een inkomen te verdienen. Dus een basisinkomen kan ook vrijheid van betekenis opleveren. Vrijheid om een kunstzinnig bestaan te kiezen, je te wijden aan je kinderen, of te investeren in het idee dat je leven beheerst. Het maken van die keuzen geeft ook identiteit, mogelijk meer dan de gedwongen keuze voor brood op de plank.

Betaald werk blijft nodig maar wordt door het basisinkomen niet gehinderd. Voor zinvol werk zullen mensen gemotiveerd blijven, voor zinloze arbeid zal minder animo ontstaan.
Bovendien is er allerlei onbetaald werk dat heel zinvol is en waarvoor meer ruimte komt.
De zin van het bestaan kan daardoor juist fors toenemen.

Thema Overheid &Bureaucratie

Basisinkomen bevordert corruptie bij de overheid

Toelichting
De kans is groot dat systemen voor de invoering van basisinkomen dat anderen dan de doelgroep er van profiteren. De lobby en mogelijk daarmee gepaard gaande corruptie om bestande verdienmodellen effectief te laten blijven, zal groot zijn.

Weerlegging
Dit bezwaar betreft niet het basisinkomen als zodanig, maar een foute manier van invoeren of zelfs tegenwerken dat basisinkomen goed gaat draaien.
Uiteraard kan dat gebeuren als we niet voldoende alert zijn, maar we kunnen ons ook inspannen om dat maximaal te voorkomen.

Het basisinkomen is voor iedereen gelijk, dus er is geen sprake van verschillende behandeling van doelgroepen. Er is wat dat betreft geen aanknopingspunten voor corruptie of fraude.

Denkbaar is wellicht dat er via identiteitsfraude geld in verkeerde handen komt, maar dat is bij het huidige stelsel ook zo. De complexiteit van het huidige stelsel biedt bovendien nog andere aanknopingspunten voor fraude en/of corruptie die wegvallen met een basisinkomen.

 

Thema Grenzen & Migratie

Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden

Toelichting
Waar basisinkomen is ingevoerd, daar wil iedereen wel leven. Er ontstaat een enorme aanzuigende werking. Dat kan alleen voorkomen worden door de grenzen potdicht te maken

Weerlegging
In de eerste plaats zou het heel verstandig zijn basisinkomen niet slechts in één land in te voeren, maar tegelijk in een grote groep aan elkaar grenzende landen.
Het is wel noodzakelijk heldere regels op te stellen voor migratie – hoe lang moet men ergens leven voordat men recht op basisinkomen krijgt, hoe lang houd je basisinkomen na vertrek uit het land (of de groep landen) met basisinkomen.

Dat is overigens niet zo heel veel anders dan ook nu al geldt – er is een heel stel regelingen rond sociale zekerheid en  migratie.
Een land met een basisinkomen is zeker aantrekkelijk voor (legale) migranten. Voor ingezetenen is het waarschijnlijk nog aantrekkelijker. Als je het basisinkomen daarom niet wilt invoeren ontzeg je ingezetenen nogal wat.

Overigens is een land als het onze met de huidige regelingen voor (legale) migranten ook heel aantrekkelijk, omdat na het verkrijgen van een status en na het eventueel aanvragen van de Nederlandse nationaliteit  het mogelijk wordt een uitkering te hebben wanneer niet in eigen inkomen kan worden voorzien.  Bij de invoering van een basisinkomen hoeft dat niet te veranderen.

 

Uitleg

Dit is een onderdeel van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina op de NPI-site.

Eerder verschenen op de VBI-site de volgende onderdelen:

Overzicht op deze site: https://basisinkomen.nl/bezwaren-basisinkomen-overzicht/

Reyer Brons, 6-3-2018