Dit is de overzichtspagina van een overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.
Op deze pagina staan verwijzingen naar pagina’s met bezwaren per categorie of thema. Deze categorieën of thema’s zijn deels inhoudelijk van aard, ander hebben te maken met besluitvormingsprocessen.
De volgende  categorieën of thema’s zijn aanwezig:

 • Misvattingen
 • Waarden en Mensbeeld
 • Maatschappijvisie en ideologie
 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • Overheid en bureaucratie
 • Grenzen en migratie
 • Het lost de echt belangrijke problemen niet op
 • Belangen
 • Procedures en instituties
 • Amendering en modificering
 • Invoering

Inmiddels zijn er Engelse vertalingen gemaakt van de bezwaren:

In Montreal wordt ook gewerkt aan een Franse versie: 70 objections au Revenu de base et son implantation

Ook wordt inmiddels gewerkt aan een overzicht met voordelen van / argumenten voor een basisinkomen.