Dit is de overzichtspagina van een overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.
Op deze pagina staan verwijzingen naar pagina’s met bezwaren per categorie of thema. Deze categorieën of thema’s zijn deels inhoudelijk van aard, ander hebben te maken met besluitvormingsprocessen.
De volgende categorieën of thema’s zijn aanwezig (of in aanbouw, pagina’s daarover volgen nog).

 • Misvattingen
 • Waarden en Mensbeeld
 • Maatschappijvisie en ideologie
 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • Overheid en bureaucratie
 • Grenzen en migratie
 • Het lost de echt belangrijke problemen niet op
 • Belangen
 • Procedures en instituties
 • Amendering en modificering
 • Invoering

Ter afronding een mooie waarschuwing:

‘Wie pleit voor verandering moet winnen in alle stadia van het politieke proces – erkenning van het thema, besluit, beleidsuitvoering – , terwijl de verdedigers van het bestaande beleid genoeg hebben aan maar enkelvoudige winst. Het systeem begunstigt de verdedigers van de status quo’.