Bijeenkomst Basisteams 2018

Een keer per jaar komen we als bestuur samen met alle basisteams. Om te bespreken wat goed loopt en wat beter kan. Dit jaar op zondag 14 oktober van 13 tot 16 uur in het Emma Centrum in Utrecht. Schrijf het alvast in je agenda.

We stellen voor om anderhalf uur over de basisteams te spreken en anderhalf uur over de beste invoeringsstrategie van het basisinkomen. Uw voorzitter geeft de aftrap voor die discussie omstreeks 14.30. Uiteraard zijn alle leden welkom.

Het bestuur heeft ook vastgelegd wie de aanspreekpunten zijn voor de basisteams:

  • Alexander de Roo: Amsterdam, Eindhoven & Den Haag/Zoetermeer
  • Marten Kramer: Utrecht
  • Hilde Latour: Rotterdam & Maastricht
  • Jan Atze Nicolai: Leeuwarden & Smallingerland
  • Sander Weijers:  Nijmegen & Arnhem
  • Willem Gielingh: Groningen, Assen & Zwolle

 

De betreffende personen zijn te bereiken via ons contactformulier bestuur of contactformulier basisteams