Bijeenkomsten over basisinkomen: boeken, promotie en onderzoek

Medio september en medio oktober vinden twee bijeenkomsten plaats rond het basisinkomen waarbij boeken een belangrijke rol spelen.
Eerst is er op 18 september een promotiebijeenkomst op het Plein in Den Haag, georganiseerd door de Vereniging Basisinkomen (VBi).
Een maand later, op 16 oktober,  organiseert het Netwerk Politieke Innovatie (NPI)op een steenworp afstand in Nieuwspoort een bijeenkomst om een breed onderzoek rond basisinkomen dichterbij te brengen.

De insteek van beide organisaties en van beide evenementen verschilt sterk.
Voor de VBi is invoering van het basisinkomen en doel en de bijeenkomst in een tent op het Plein net voor Prinsjesdag is vooral een manifestatie om duidelijk te maken dat het de hoogste tijd wordt dat er iets gebeurt in politiek Nederland rond het basisinkomen. Een tent van 6 bij 13 meter en 4 meter hoog is de blikvanger en een aantal leden van de Vereniging Basisinkomen lopen rond verkleed als robot.
Er wordt een overzicht gegeven over basisinkomen experimenten in binnen-en buitenland en er wordt een website Ik bereken zelf het basisinkomen gelanceerd. DeKamerleden Voortman (GroenLinks) en Peters (CDA) zullen deze meteen in gebruik nemen.
Zie hier voor het hele programma.

Het NPI constateert ruimte voor basisinkomen en onderzoek daarnaar op de politieke agenda op basis van onvolledige motiveringen geweigerd wordt.  Kort voor de verkiezingen vond in de Kamer een debat plaats over de Motie Klein, waarin deze nader onderzoek bepleitte. Niet echt nodig, oordeelde de minister van SZW, want het CPB had voldoende aangetoond dat het geen begaanbaar pad voor praktisch beleid was. Dat vond en vindt het NPI jammer.
Ook omdat er veel onderzoeken zijn waarin positieve effecten van basisinkomen naar boven komen
Op de bijeenkomst zijn sprekers van het CPB, het ministerie van SZW en de SER uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een breed onderzoek in Nederland.
Zie hier het voorlopige programma.

Op de VBi bijeenkomst worden drie boeken gepresenteerd:

 

Op de NPI bijeenkomst presenteert Nele Lijnen (Belgisch parlementslid) haar boek Win for Life, waarin zij pleit voor een basisinkomen en verwijst naar het NPI-onderzoeksvoorstel als een kansrijke richting.
Zie hier een link naar de website rond het boek en naar een bespreking ervan.

Deelname aan beide bijeenkomsten is gratis.
Bij de NPI-bijeenkomst wordt een bijdrage aan de kosten op prijs gesteld.

Reyer Brons, 21-8-2017