Kan blockchain iets betekenen voor de invoering van basisinkomen?

Kan blockchain iets betekenen voor de invoering van basisinkomen? Deze vraag staat centraal in een nieuwe reeks artikelen op de website van de Vereniging Basisinkomen.

Op het economisch wereldforum in Davos speelden volgens een artikel in de NRC (26-1-2018, Radicale tijden vragen om radicale oplossingen in Davos) drie thema’s een hoofdrol, waaronder basisinkomen en blockchain.

Het plan is in een reeksje artikelen te plaatsen op deze website om te verkennen wat blockchain al dan niet kan betekenen voor het basisinkomen. Uiteraard moet een beetje uitgelegd worden wat blockchain eignelijk is, maar de berichten op onze website gaan vooral over de bruikbaarheid ervan voor het basisinkomen.

Terzijde, het derde thema op Davos betrof alternatieven voor het BBP, wat immers een imperfecte maatstaf is voor maatschappelijk welzijn.
Ook dat thema raakt uiteraard het basisinkomen. De gedeeltelijke loskoppeling van inkomen en betaalde arbeid die gepaard gaat met de invoering van basisinkomen maakt de noodzaak van een andere maatstaf. Interessant, maar niet het onderwerp van de komende reeks!

Nog een terzijde: het is ook premier Rutte opgevallen dat basisinkomen veel werd genoemd.
Hij vond er dit van:
„Het viel mij ook op dat het basisinkomen vaak op het programma staat. Maar ik ben ronduit tegen een basisinkomen. Het moet draaien om het bieden van gelijke kansen, en een vangnet. Maar de hoofdafspraak is wel dat iedereen voor zichzelf zorgt.”
Dit vraagt om weerwoord, maar ook niet binnen deze reeks (Zie bijvoorbeeld Afspraakje met Mark Rutte)

In deze reeks zal ook aandacht besteed worden aan bijeenkomsten over dit thema.
Dat is al van te voren gebeurd op 2-1-2018 door Hilde Latour (Robotisering en blockchain, banenverlies of kans om basisinkomen te financieren?), zodat dit bericht over deze artikelen reeks gelijk al het tweede in de serie is.
Hilde meldde dat er van 5-8 april 2018 in Groningen een Blockchain Hackathon zal zijn (grootste ter wereld), waar naar alle waarschijnlijkheid het idee zal worden uitgewerkt vanuit de “track” machine economy.
In februari gaat ons bestuurslid Hilde Latour tijdens de kick-off van deze Hackathon deelnemende teams informeren over het basisinkomen.
Het plan is ook op de ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen rond eind mei dit thema aan de orde te stellen.
Zeer waarschijnlijk gebeurt dat ook in augustus op het BIEN congres in Finland.

Als eerstvolgende thematische bijdrage staat een korte beschouwing gepland over wat blockchain  is, met verwijzingen voor degenen die er meer van willen weten.

Daarna komen in volgende berichten vragen aan de orde zoals:

  • wat kun je er al dan niet van verwachten
  • is het bruikbaar om (middelen voor) een Bi te genereren,
  • is het geschikt om alternatief geld te genereren (BIC, basic income coin)
  • zit er een ideologie achter of kun je daaruit kiezen?
  • helpt het ons vooruit, of juist van de wal in de sloot?

De artikelen worden deels gevoed door discussie die gevoerd zijn in de zogenaamde Denktank van de VBi, waar belangstellenden aan deel kunnen nemen via deze link.
Als lezers van dit bericht denken een bijdrage aan deze reeks te kunnen leveren, meld dat via het contactformulier aan de redactie.

Reyer Brons, 6 februari 2018

Illustratie creatieve commons  Robots love money too by Tim Deering _ CC BY-NC 2.0