Boete op samenwonen

AOW

AOW

50PLUS wil de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar. Dat is prima te doen, meent Joop Böhm, door de vennootschapsbelasting te verhogen. Nog beter zou zijn om de AOW-uitkering om te zetten in een echt onvoorwaardelijk en universeel basisinkomen. Dan wordt samenwonen een feestje – ook voor ouderen!

Het rapport Langer doorwerken: Keuzes voor nu en later van het Centraal Planbureau toont glashelder aan dat de huidige wijze van verhoging van de AOW-leeftijd voor veel ouderen tot problemen leidt”, schrijft 50PLUS partij in een bericht onder de kop: CPB kritisch over verhoging AOW-leeftijd. De ouderenpartij pleit er daarom voor de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar.
 
Ik denk dat 50PLUS gelijk heeft. Mensen moeten op latere leeftijd niet met problemen worden opgezadeld. Bovendien heeft robotisering ervoor gezorgd dat het bedrijfsleven draait als een tierelier, waardoor de economie uit het slop is getrokken. Het geld dat beschikbaar komt door menselijke arbeid te vervangen door robots kan gebruikt worden om het knelpunt van de oplopende AOW-leeftijd te elimineren!
 
Nu is het zo dat alleen het bedrijfsleven profiteert van de voortschrijdende automatisering. Dat deugt niet. De overheid heeft de baten nodig om het profijt ervan door te sluizen naar de bevolking. Dat vergt een verhoging van de vennootschapsbelasting in plaats van de verlaging die in het regeerakkoord is afgesproken!
 
Nog beter zou het zijn om de AOW van de 65-plussers dan direct maar te vervangen door een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI). Dat tackelt tevens het probleem waar Annemarie van Gaal op duidt in haar column Hugo de Jonge op de bres voor ouderen in De Telegraaf van maandag 11 december 2017.
 
Ze wijst daarin op het wrange feit dat AOW’ers die willen gaan samenwonen, momenteel gekort worden op hun inkomen. “Ze worden niet alleen gekort op hun AOW-uitkering, maar verliezen ook hun zorgtoeslag en in sommige gevallen stopt zelfs het nabestaandenpensioen. Dat belemmert ouderen om te gaan samenwonen”, aldus Mevrouw van Gaal.
 
En in de rubriek Wat u zegt in De Telegraaf van woensdag 13 december 2017 laat Wim Kersten uit Boxmeer weten dat de SP dit ooit “een boete op samenwonen” noemde. Hij wijst er bovendien terecht op dat mevrouw van Gaal helaas geen oplossing biedt “voor mensen die al decennia gewoon ouderwets getrouwd zijn: zij betalen al die tijd al een boete op samenwonen!” Die oplossing, beste Wim, biedt een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) wel.  Daarbij worden geen voorwaarden gesteld aan hoe men woont. Dat maakt dat ik kies voor een UBI, een Universeel Basisinkomen voor iedereen!

Joop Böhm
Amersfoort, 20 december 2017