Brieven aan een Paralleluniversum 25. Een toegift!

toegift

toegift

Dit is de vijf en twintigste en laatste aflevering van de feuilleton Brieven aan een Paralleluniversum van de Duitse schrijfster Petra Keup. De eerste verscheen op 8 oktober 2017. Sindsdien heb ik iedere zondagochtend een hoofdstuk uit deze roman gepubliceerd op deze website. De brieven zijn geschreven door Maximiliane Wonder-Licht, een ‘klant’, en gericht aan Valentin Graumann, de directeur van een instantie, die ‘Hartz-IV’, zeg maar de Duitse sociale bijstand, uitkeert.

Betreft: “O, een toegift! Mijn hemel!”

– En nu wordt het menens in dit theater …

 

Beschrijving van een daadwerkelijk ingediende aanvraag voor een werkloosheidsuitkering.
Feiten en dus niet aan de verbeelding van de schrijfster ontsproten.[1]

– Bij de verwerking van de aanvraag waren betrokken:

 1. de receptionist
 2. iemand, die kopieën uitprint
 3. de medewerkster, die de aanvraag in ontvangst neemt
 4. de medewerkster, die de aanvraag voorbewerkt
 5. de medewerkster, die de aanvraag verwerkt
 6. de medewerkster, die bezwaarschriften afhandelt
 7. de teamleider
 8. de directeur
 9. de keuringsarts

 

  • 30 kantjes grijsbruine aanvraagformulieren

toegift

 • 1 folder met instructies op helderwit papier
 • 11 grijsbruine pagina’s met invulinstructies
 • 24 pagina’s voor de beschikking ook in grijsbruin
 • 16 pagina’s ander bedrukt papier toch ook in grijsbruin
 • 28 kantjes bedrukt wit papier van de aanvraagster
 • 1 besluit
 • 3 wijzigingen op een besluit
 • 3 bezwaarschriften
 • 2 bijlagen bij een bezwaarschrift
 • 3 brieven van de directeur
 • 1 brief van de teamleider
 • 1 brief van de medewerkster, die de aanvraag verwerkt
 • 4 brieven van de medewerkster, die de aanvraag voorbewerkt
 • 5 brieven van de medewerkster, die bezwaarschriften afhandelt
 • 2 brieven van de keuringsarts
 • 5 e-mails van de directeur

 

 • 1 ingevuld vel papier voor de afdeling klantenreacties

 

 • 3 brieven aan de medewerkster, die de aanvraag voorbewerkt
 • 4 brieven aan de medewerkster, die bezwaarschriften afhandelt
 • 1 brief aan de medewerkster, die de aanvraag verwerkt
 • 1 brief aan de teamleider
 • 6 brieven aan de directeur
 • 1 brief aan een dame, die een gesprek weigerde

 

 • talloze e-mails naar de directeur

 

 • 2 gesprekken met de directeur en de teamleider
 • 1 gesprek met de directeur onder vier ogen
 • 2 gesprekken met de medewerkster, die de aanvraag in ontvangst neemt
 • 1 gesprek met degene die kopieën uitprint
 • 1 gesprek met de receptionist
 • 2 gesprekken met de arbeidsbemiddelaar
 • 1 geweigerd gesprek

 

 • een gecrashte ARGE-computer, die de naam niet meer wilde vinden

 

 • 2 gesprekken met een advocaat
 • 1 onderhoud bij een zelfhulporganisatie
 • 1 gesprek met de keuringsarts
 • 1 bezoek van twee buitendienstmedewerkers, ook wel “tandenborsteltellers” genoemd

 

 • een uur bijles over § 24 SGB II voor de directeur
 • ontelbare werkuren van de kant van de aanvraagster
 • wellicht exact bepaalde werkuren door medewerkers

toegift

 • ontelbare slapeloze nachten
 • 2 nachtmerries
 • 1 bijna-zenuwinzinking met een grote tranenvloed
 • 1 woedeaanval met wilde verwensingen
 • 4 weken stressgerelateerde maagpijn
 • daardoor twee dagen inkomstenderving van de bijbaan
 • de een of andere fles wijn
 • heel veel chocolade tegen de zenuwen
 • heel veel ijs om af te koelen
 • 1 cadeau, een boek, “Generatie Dom. Hoe stom zijn wij eigenlijk?”, voor de directeur, maar dat helaas niet aangenomen werd

 

 • een nagenoeg onvolbrachte pedagogische nascholing, waarbij de aanvraagster als deelnemer iets had moeten leren, doch als docente gegarandeerd een beter figuur had geslagen

 

 • 20 sollicitaties op aangeboden vacatures voor muzieklerares en -pedagoge
 • 1 sollicitatiegesprek
 • 4 afwijzingen
 • 2 sollicitaties, die in portefeuille gehouden worden, eventueel voor later
 • van de rest niets meer gehoord
 • ook niet van door de Dienst bemiddelde arbeidsplaatsen

 

 • doorlooptijd van de aanvraag: na 5 maanden nog lang niet afgesloten
 • goedkeuringsperiode van de aanvraag: 6 maanden en daarmee te overzien

 

 • 1 procedure voor het Sociaal Gerecht[2]

 

 • 1 teruggetrokken procedure voor het Sociaal Gerecht, omdat de krachten om het te doorstaan, niet meer opgebracht konden worden
 • 1 gesprek met een afgevaardigde van de Groenen in de Bondsdag, die een volslagen gebrek aan inzicht toonde voor het failliet van hun rampzalige beleid

 

… en wat zit er voor mij in het vat![3]

Een overzicht van alle gepubliceerde hoofdstukken is hier te vinden.
Vertaling: Florie Barnhoorn

Einde


1. Hier een overzicht van formulieren nodig voor het aanvragen van een werkloosheidsuitkering in Duitsland.
2. Meer informatie over een sociale rechtbank in Duitsland is hier te vinden.
3. … und unterm Strich zähl ich! Is de reclameslogan van de Postbank, een Duitse kredietinstelling.