Brieven aan een Paralleluniversum 1. Een prikkelende roman in briefvorm.

toegift

paralleluniversum

Op verzoek van de vice-voorzitter van de Vereniging Basisinkomen heb ik in de winter van 2016-2017 het boekje Briefe an ein Paralleluniversum (Editie Winterwork)[1] van de in Duitsland wonende schrijfster Petra Keup[2] vertaald uit het Duits. Brieven aan een Paralleluniversum[3] is een roman, samengesteld uit brieven geschreven door Maximiliane Wonder-Licht, een ‘klant’, gericht aan de directeur van een uitkeringsinstantie, Valentin Graumann. De verhalen gaan over de vaak hilarische ervaringen van de vrouw met deze organisatie, die ‘Hartz-IV’, zeg maar de Duitse sociale bijstand, uitkeert, of zoals de achterflap het zegt

Maximiliane Wonder-Licht begrijpt de wereld niet meer. Alle fatsoenlijke burgerlijke waarden die voor haar haar leven lang vanzelfsprekend waren, worden plotseling met voeten getreden.
Het gaat mis volgens haar, omdat de rijken steeds rijker worden. Daarnaast, maar dat valt niet direct zo op, zijn er wetten opgesteld door een manager van seksreizen. De mooie praatjes van politici maken daar dan een verzorgingsstaat van. En aan het einde van de rit voert de bureaucratie die gewillig uit.
Ze maakt van Maximiliane een hulp behoeftige klant en plotseling is haar leven een onoplosbaar probleem. Daarbij is het in de eerste plaats niet het weinige geld dat haar leven in chaos dompelt, maar het denken in sjablonen, de criminalisering, de waanzinnige controle en de daarmee samenhangende intimidatie.
Maximiliane Wonder-Licht verweert zich op haar geheel eigen manier volgens het motto: “De beste manier om de duivel uit te drijven – als hij voor de Schrift niet wijken wil – is hem te bespotten en uit te lachen, want verachting kan hij niet verdragen.” (Maarten Luther)

De komende weken wil ik de vertaling publiceren in de vorm van een feuilleton, dat wil zeggen iedere zondag een aflevering, te beginnen vandaag met de doorgifte van het auteursrecht, het voorwoord, de opdracht en de inleiding.

De noten, illustraties en links zijn van de hand van de vertaalster. Zij kunnen Petra Keup, de schrijfster van de Duitse uitgave, niet aangerekend worden.

Brieven aan een Paralleluniversum

Afzender:
Maximiliane Wonder-Licht
Is’was-im-Busch-Straße 13[4]
Stad O

Aan de
ARGE van stad O – de directeur
De heer Valentijn Graumann
Stad O

Als managers van seksreizen wetten maken … dan zijn we toch een verzorgingsstaat?

Opgedragen aan

Kristin – Juliane
”Creativiteit en kunst zijn iedere situatie meester.”

Aan de politici van deze federatie, de deelstaten, steden en gemeenten:

“Houdt eindelijk op jezelf tot nar te maken
door het vertellen van leugenachtige verhalen.
Vervang onze grondwet niet steeds
door de wetten, die gelden op de markten
van jullie immorele wereldeconomie.
Gooi eindelijk al die lobbyisten er uit.
Anders zullen
woedende burgers jullie te grazen nemen!”

Aan de medewerkers van de instanties die aanvragen voor een werkloosheidsuitkering behandelen, en de mensen die deze aanvragen moeten indienen:

“Doe iets, wordt creatief en laat je angst los,
vecht niet tegen elkaar, maar verbindt je met elkaar.
Jullie hebben meer macht dan je denkt.
Tenslotte zijn jullie met vele miljoenen.”

 

Inleiding

Stad O is een ruimte, een vlak waar ik mijn beelden op projecteer. Het kan de naam zijn van iedere stad waar je je moet inschrijven. De feiten zijn overal hetzelfde, want in alle Diensten die aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen behandelen, waait immers dezelfde naargeestige wind – Hartz IV. Gelijkenissen met de situatie in een bepaalde stad berusten dan ook op louter toeval en zijn onbedoeld.

Tegen de medewerkers die bij deze instanties werken, zeg ik: “Met veel van jullie gaat het niet beter dan met de mensen, die aan de andere kant van jullie bureau staan.” Dit gezegd hebbende, voeg ik er aan toe: niemand van jullie hoeft zich aangesproken te voelen, het is uitsluitend die kille wind, de geest van Hartz IV – waarvan jullie denken dat je hem dienen moet – die schuld draagt.

De aanvragers zullen zichzelf en de situatie waarin ze zich bevinden herkennen in de brieven – en zullen zich er vrolijk om maken. Maar geen van hen zal daarbij vergeten:

Vaak is juist dat, wat met een glimlach gepresenteerd wordt, bittere ernst!

paralleluniversum

Een overzicht van alle gepubliceerde hoofdstukken is hier te vinden.
Vertaling: Florie Barnhoorn

Wordt vervolgd op zondag 15 oktober 2017


1. Bibliografische informatie van de Duitse Nationale Bibliotheek:
De Duitse Nationale Bibliotheek registreert deze publicatie in de Duitse Nationale Bibliografie. Gedetailleerde bibliografische informatie over http://www.dnb.de is op internet beschikbaar.
Reproductie of duplicatie is alleen mogelijk na toestemming van de auteur. Het gebruik of verspreiding door onbevoegde derden in alle gedrukte, audiovisuele en akoestische media is verboden. De tekst- en beeldrechten zijn in bezit van de auteur. Publicatie is alleen mogelijk na haar goedkeuring.

paralleluniversum 2. Petra Keup
Briefe an ein Paralleluniversum
(C) 2011 Editie Winterwork
Alle rechten voorbehouden.
Omslag en layout: Petra Keup
Redacteur: Michael Zuch
Drukken en binden: Winterwork Borsdorf
www.winterwork.de
ISBN: 978-3-86468-065-6

3. “Is’was-im-Busch-Straße” betekent ongeveer: “Wat is er loos op Heesterstraat 13”? “Is’was” verwijst mogelijk naar het gevleugelde woord uit de speelfilm Is’ was, Doc? De van oorsprong Engelstalige film kwam in 1972 uit onder de titel What’s Up, Doc? Zie hier of hier.

4.Briefe an ein Paralleluniversum is – met een nieuwe omslag – in december 2016 ook als e-boek verschenen. Het is hier te bestellen. De helft van de door Amazon ontvangen betalingen zal worden gedoneerd aan een groep die zich inzet voor de spoedige beëindiging van dat wat beschreven wordt in het boek.