Brieven aan een Paralleluniversum 2. “O” – staat voor origineel

toegift

paralleluniversum Dit is de tweede aflevering van de feuilleton, Brieven aan een Paralleluniversum. Het beschrijft de plaats van handeling, het schouwtoneel, … “elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”. Zondag 8 oktober 2017 zijn reeds het voorwoord, de opdracht en inleiding gepubliceerd.

“O” – staat voor origineel

paralleluniversum-origineelIn elke stad zijn originelen te vinden. De één hangt in het museum, de andere hangt rond op straat en de derde heeft zich verschanst achter een bureau.

Ons origineel in het museum schilderde briljante schilderijen, dronk veel en gedroeg zich in de omgang met mensen buitengewoon origineel. Hij was gewoon altijd zichzelf, zoals alle kunstenaars. “Ecce homo – kijk, hoe meer expressie, des te kleurrijker het leven” is één van zijn betoverende schilderijen.[1] Deze zoon van onze stad had waarachtig geen angst, om zich op elk gewenst moment hartstochtelijk te uiten. Video’s van zijn leven getuigen daarvan.

Paralleluniversum-origineelHet origineel van de straat heeft ook geen moeite om zich expressief te uiten. Hij is ook niet bang om zijn stem te verheffen. Hij zingt, speelt gitaar, klapt in zijn handen, tot je oren ervan tuiten. Sommige voorbijgangers horen hem graag, anderen gooien geld in de pot, alleen maar om hem te laten ophouden. Vandaag de dag gaan de zaken op straat steeds slechter. De concurrentie – vooral uit Rusland – is groot, het geld van de passanten schaars en dus moet hij soms ook op bezoek bij het origineel van de Dienst.

Paralleluniversum-origineelDit origineel – een directeur – heeft het gepresteerd om louter jonge mensen om zich heen te verzamelen, die met cijfers kunnen goochelen. Zij verstaan de kunst om echte en fictieve getallen zo te mengen, dat je ze op bruingrijs papier kan afdrukken.
Daarbij pakken ze de mensen van deze stad zorgvuldig hun vrijheid af. Het origineel, hij, de directeur, is een ware kunstenaar met projecten. Hij maakt zijn kunstwerken van getallen, de vrijheid van mensen en de meest verbazingwekkende neologismen. Zijn werkzaamheden voert hij uit bij een dienst, die hij met ARGE aanduidt.[2]

De mensen die hem hun vrijheid verkopen, noemt hij klanten, maar ook hulpbehoeftigen. Hij verzint woorden, zoals een ontwerper jurken ontwerpt. De afdeling klantenreacties is het nieuwste succesnummer van zijn vindingrijkheid. En als hij vrij is, is hij eigenlijk heel anders.

Het origineel uit het museum zou hem zeker als gespleten persoonlijkheid geportretteerd hebben. Waarna het origineel van de Dienst hem zeker voor gek verklaard zou hebben. Zodoende kunnen de originelen in onze stad verdeeld worden in òf gek òf schizofreen.

Paralleluniversum-origineelJe kunt dus ook begrijpen dat de theaterdirecteur, toen hij zijn werk in deze stad begon, eerst eens “O!” riep.
O is een ruimte, O geeft richting, O stelt het scherp, zet het centraal, iets dergelijks moet de intendant gedacht hebben, toen hij zei: “O ja, hier wil ik nu leven en werken”.
“O” zal het publiek uit oprechte verbazing over zijn theater roepen.
“O, wat grandioos” zal door het applaus van de toeschouwers galmen.
Zo verspreidt de “O” zich over onze hele stad, al op de bordjes bij de stadsgrenzen staat hij aangeplakt. Iedereen die onze stad in wil, weet dus ook al wat hem hier te wachten staat, omdat een schrandere reclame-ontwerper de O’s nog eens extra versierd heeft met kleine bloemen.

paralleluniversum-origineelMaar er is een straat in de stad, waar “O” zich heeft opgehoopt. Zoveel “O” was er samengebald, dat zijn toon veranderd was. Het was weliswaar nog steeds een “O”, maar het klonk plotseling gekweld, dof, ontgoocheld. Het was een beklemmend “Oh wee” geworden, een opstandig “Oh my God” en dwaalde als een vertwijfeld “Oh nee” door de gangen, klom trap op, trap af en draaide rond in cirkeltjes.

Voor alle originelen en namaak, voor alle gekken en schizofrenen, die hier deze Os slaken, zelfs voor heel gewone mensen, zijn de volgende brieven geschreven. De auteur probeert ondertussen een plaats tussen alle originelen van de stad O te verwerven.

Een overzicht van alle gepubliceerde hoofdstukken is hier te vinden.
Vertaling: Florie Barnhoorn

Wordt vervolgd op zondag 22 oktober 2017


1. Ecce Homo is een schilderij van de Nederlandse schilder Jheronimus Bosch in het Städel in Frankfurt am Main. Bron: nl.wikipedia.org

2. ARGE staat voor Arbeitsagentur, het arbeidsbureau in Duitsland, een organisatie die ongeveer dezelfde taken uitvoert als de Diensten voor Werk en Inkomen van gemeenten en het UWV in Nederland. Ze wordt tegenwoordig ook Jobcenter genoemd. Deze dienst voert de wetgeving rond Hartz IV uit (enigszins vergelijkbaar met de Participatiewet in Nederland).
In de Nederlandse vertaling wordt naar deze instantie verwezen als ‘ARGE’, ‘ARGE-dienst’, ‘Dienst’ of ‘Jobcenter’, een enkele keer ook als ‘arbeidsgemeenschap’.
Het bijvoeglijk naamwoord ‘arg’ betekent volgens het woordenboek Duits-Nederlands (Het Spectrum, 2014) erg, slecht. Volgens Mijnwoordenboek.nl betekent het: erg; slecht; gemeen; vals (bijv.naamw.); kwaadwillig (bijv.naamw.); met slechte intentie; verschrikkelijk; vreselijk (bijv.naamw.); ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend (bijv.naamw.); schrikaanjagend; schromelijk (bijv.naamw.).