Brokkelt de steun af voor het UBI?

Engelen

Engelen
Joop Böhm schreef een reactie op de column “Robots” van Ewald Engelen in De Groene Amsterdammer, die meent dat een basisinkomen “een aanval op de verzorgingsstaat” is.
 
In navolging van Rutger Bregman heeft ook Ewald Engelen zijn bedenkingen geuit tegen het Universeel Basisinkomen (UBI). Dat is jammer. Velen zullen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 op de Partij voor de Dieren hebben gestemd louter omdat Ewald bekend stond als voorstander van het basisinkomen. Want op welke partij had men dan moeten stemmen? Het ontbreken van een antwoord op die vraag tekent de zwakte van onze democratie. 
 
Ewald Engelen ziet in zijn column “Robots” het basisinkomen als een “aanval op de verzorgingsstaat”. “Waarvan moeten we leven als er geen werk meer is?” Vraagt hij zich vertwijfeld af. En dan geeft hij zelf het antwoord: “Van een onvoorwaardelijke en universele, en dus schamele, uitkering.” En hij vervolgt met: “Hier komt mijn argwaan tegen het basisinkomen vandaan: als de grootkapitalisten uit Silicon Valley er voor zijn, kan het nooit in het voordeel van de factor arbeid zijn.”
 
Maar meneer Engelen. Geachte professor. Moet het UBI dan “in het voordeel zijn van de factor arbeid”? Wat bedoelt u daarmee? Moet het niet juist in het voordeel zijn van de mensen in onze samenleving? Als er onvoldoende werkgelegenheid is voor iedereen, zullen we kunnen leven van de opbrengst van het werk dat door robots wordt verzet. Die verrichten hun werk doorgaans beter, sneller en effectiever dan wij. Het struikelblok is dat het profijt van die arbeid de bevolking niet bereikt. Met een hogere winstbelasting zou dat te regelen zijn. Maar in plaats daarvan is in het regeerakkoord de vennootschapsbelasting juist verlaagd!
 
Ik heb vertrouwen in mensen zolang het tegendeel niet is bewezen. Dat geldt ook voor “de grootkapitalisten uit Silicon Valley”. Zij varen er trouwens wel bij wanneer hun afnemers beschikken over een flinke buidel geld. Met een UBI stijgt de koopkracht van de consument aanzienlijk. Dat stimuleert de economie en werkt dus in het voordeel van het bedrijfsleven. Ik ben bang dat u de toekomst te somber inziet, beste heer Engelen. Bovendien zijn er meer redenen om een UBI aan te bevelen. Neem alleen al het uitbannen van armoede. En het nivelleren van de ongelijkheid in de samenleving. Overwin uw argwaan en schaar u aan de zijde van de voorstanders. Daar is dringend behoefte aan!
 
Joop Böhm,
16 december 2017