Basisteam Assen 1ste halfjaar activiteiten-overzicht 2016

kombord_assenHet team is in het leven geroepen n.a.v. een Tegenlicht Meet Up over het basisinkomen (voorjaar 2015).

Als doel hebben we gekozen om het basisinkomen tot gespreksonderwerp te maken in de regio Assen, het onder de aandacht te brengen van de gemeentepolitiek en van ambtenaren, die beroepshalve met inkomensproblematiek te maken hebben. Uiteraard liefst op zodanige wijze, dat de meeste mensen er de goede kanten van gaan zien.images

We zijn gestart met een ludieke actie in september 2015 met een stand voor het gemeentehuis. We hebben mensen aangesproken over het basisinkomen en wie het zag zitten een formulier gegeven om het bij de gemeente aan te vragen. We vroegen daarbij ook om het emailadres. De gemeente werkte mee en gaf ons copieën van de ca. 130 aanvragen. Op die manier kwamen we aan een eerste emailbestand om eens in de paar maanden een nieuwsbrief te verzenden.

gemeente-assen-pop-up-galerieZo legden we ook het eerste contact met de gemeente, van waaruit over de maanden heen steeds meer contacten voortvloeiden. Overigens bracht dat niet teweeg, dat de gemeente serieus over experimenten ging nadenken, zoals die in Tilburg, Groningen, Wageningen en Utrecht. Alle veranderingen zijn toch al meer dan ze aankunnen. De meesten met wie we spraken zagen persoonlijk wel voordelen in een basisinkomen, maar konden/wilden hier als politicus/ambtenaar niet veel meer mee dan zich te abonneren op de nieuwsbrief van Sjir Hoeijmakers, met wie we ook contact hebben gelegd.

We hebben in kleinere kring avonden georganiseerd met het basisinkomen als onderwerp. Dat blijven we doen.

In juni hadden we een stand op het Zingevingsfestival, waar we met bezoekers “het basisinkomenspel” hebben gespeeld.

Voor de week van het basisinkomen hebben we een symposium georganiseerd met een spreker van het FNV (vóór), één van de Groningse VVD (tegen), één van de landelijke vereniging en Frans Kerver.

Bij elke activiteit verzamelen we mailadressen voor onze nieuwsbrief (en achterban).

Geplaatst door Willem Gielingh op 18-10-2016