Buddinomics, uw basisinkomen

Buddinomics staat voor de ontwikkeling, toepassing en waardering van individueel talent en energie binnen resultaatgerichte activiteiten. Het resultaat van een activiteit is mensgedreven waarbij de deelnemers zelf deelgenoot zijn van het vruchtgebruik van de samenwerking.

Basisinkomen
Het is ons streven om elke persoon in de maatschappij te erkennen met een vast basisinkomen. Daar staat tegen over dat elke individu zich proactief inzet voor de duurzame vooruitgang van zichzelf en zijn of haar directe omgeving (kinderen, ouderen, buurt, wijk). Dat begint bij een constant streven naar zelfredzaamheid. Hoe zelfredzamer des te meer men over houdt van het basis inkomen voor de inkoop van hulp. Daarnaast wordt men gestimuleerd om elkaar te helpen in de zelfredzaamheid door lokale (wijk, buurt, gemeenschap) samen te werken aan voedselvoorziening, energie, sociale cohesie, enz.

Inhoud economie in plaats van groei economie
Buddinomics gaat uit van een constant streven naar optimale menselijk welzijn door er zelf, samen voor te zorgen. Dat betekent dat men zoveel mogelijk investeert in duurzame vernieuwing die welzijn in stand houdt of verbetert volgens de definitie van duurzame vooruitgang. Dit is een verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen samen (overheid, onderwijs, ondernemerschap en burgers zelf). Door de focus te leggen op sociale en technologische innovatie voor lokale duurzame vooruitgang ontstaat een inhoud economie waarin geen inflatie voorkomt en men dus ook kan sparen voor pensioen zonder speculatieve drang.

Van Economics naar Buddinomics
De huidige maatschappij is gebaseerd op een groei economie, de speculatie rond tekorten en menselijke behoeften. Dat levert regelmatig stress, situaties van structurele ongelijkheid en crisissen op. Buddinomics is gebaseerd op overvloed van talentvolle menselijke interactie ten behoeve van welzijn en vooruitgang. Deze maatschappijvorm bestaat al (vooral erg normaal in het traditionele gezinsleven) maar is ondergeschikt gemaakt aan economische groei belangen.

Via de verschillende STIR clubs van mensen in verschillende situaties (ouder met kinderen, kleine zelfstandigen, werknemers) proberen wij het Buddinomics gevoel te introduceren zodat deelnemers het ervaren en vanuit hun competenties, motivatie en onderling vertrouwen samen gaan werken aan vernieuwing.

Bron: http://www.the-stir-academy.com/page1.php