Basisinkomen verkleint de krapte op de arbeidsmarkt
14 mei 2021

De krapte op de arbeidsmarkt wordt enigszins verlicht doordat er banen vrij komen van mensen die besluiten om te stoppen met werken dankzij het basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft mensen met een lage arbeidsproductiviteit meer kansen
13 mei 2021

Mensen met een lage arbeidsproductiviteit krijgen met basisin komen meer kans om aan het werk te komen. Mensen die onder het minimumloon werken krijgen een betere positie.
Lees verder

Lees verder
staatspensioen
Basisinkomen maakt de harde pensioengrens overbodig
12 mei 2021

De huidige harde pensioengrens kan worden afgeschaft. Ouderen kunnen dan zelf kiezen of ze langer of juist korter doorwerken.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt versoepeling van het arbeidsrecht mogelijk
11 mei 2021

Bij invoering van een basisinkomen ligt versoepeling van het arbeidsrecht voor de hand, waardoor de mobiliteit wordt versterkt en betere match tussen vraag en aanbod kan worden gerealiseerd.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert het kiezen van aantrekkelijk werk
10 mei 2021

Basisinkomen biedt meer vrijheid op om alleen werk te aanvaarden dat door een werkzoekende aantrekkelijk wordt gevonden. Ook werkgevers zullen profiteren doordat er minder slecht gemotiveerd personeel is.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert mobiliteit op de arbeidsmarkt
9 mei 2021

De huidige regelgeving op het gebied van sociale zekerheid werkt de mobiliteit op de arbeidsmarkt nogal tegen. Met basisinkomen worden deze problemen beduidend kleiner.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen voorkomt de angst voor het verlies van je uitkering
8 mei 2021

Met basisinkomen hoeft geen rekening meer te worden gehouden met mogelijk verlies van een uitkering. 
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen vind je beter passend werk
7 mei 2021

Basisinkomen vergroot de kans op het kwalitatief bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Een positieve keuze daarin vergroot vervolgens ook de kans op een stabiele werkrelatie.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen biedt meer ruimte voor onbetaald werk
6 mei 2021

Basisinkomen biedt meer ruimte voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk, opvoeding, mantelzorg
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen helpt mensen hun financiële huishouding op orde te houden
8 april 2021

Met basisinkomen worden mensen minder afhankelijk van allerlei financiële regels van overheden, banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zorgt voor hogere effectictiviteit en efficiëntie in werkprocessen
6 april 2021

Als gevolg van de verhoogde focus op aansprekend werk en het daarmee samenhangende werkplezier ontstaat er een hogere effectiviteit/efficiëntie in werkprocessen, hetgeen leidt tot een hogere toegevoegde waarde per arbeidsuur.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt de inkomensverdeling minder scheef
5 april 2021

De inkomensverdeling wordt minder scheef. Ook de baten van technologische vooruitgang kunnen met een basisinkomen beter worden verdeeld.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen in meer landen zorgt voor een meer evenwichtige internationale arbeidsmarkt
4 april 2021

Basisinkomen in een groot deel van Europa leidt tot een meer evenwichtige internationale arbeidsmarkt.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen remt werk dat de samenleving niets oplevert
2 april 2021

Basisinkomen kan een rem zetten op werk dat de samenleving niets oplevert (bullshitbanen, flutbanen) of zelfs schade berokkent.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert een herwaarding van betaald werk en de beloning er van
1 april 2021

Door basisinkomen ontstaat er een herwaardering van werk dat al dan niet als zinvol, plezierig en nuttig wordt ervaren.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verlaagt de drempel naar ondernemerschap
31 maart 2021

Met basisinkomen krijgen innovatieve starters krijgen meer kansen. Doordat ook de drempel voor het aantrekken van medewerkers wordt verlaagd kunnen jonge ondernemingen sneller groeien.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verhoogt de deelname aan het arbeidsproces
29 maart 2021

Met basisinkomen zal de arbeidsparticipatie toenemen. Dat levert een extra impuls op voor economische groei.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt een einde aan de armoedeval en zorgt dat werken weer loont
28 maart 2021

Basisinkomen maakt uitkeringen, toeslagen en inkomensafhankelijke kortingen overbodig. Daardoor verdwijnt de armoedeval en wordt betaald werk weer lonend.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is betaalbaar
27 maart 2021

Basisinkomen is betaalbaar, mits de invoering gepaard gaat met aanpassing van het stelsel voor sociale voorzieningen en het belastingregime
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt de overheid humaner
21 maart 2021

De overheid als probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis, zal het gesprek aan moeten gaan met zichzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert bureaucratie en bevordert daarmee democratie
20 maart 2021

Basisinkomen biedt de politiek meer kansen om beleid te maken zonder bureaucratische belemmeringen.
Lees verder

Lees verder