Basisinkomen geeft migranten meer kansen op betaald werk
10 november 2020

De arbeidsmarkt wordt met een basisinkomen voor iedereen toegankelijker, dus ook voor mensen met een migratie-achtergrond.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen pluspunt
Basisinkomen geeft ruimte voor regionale verschillen
9 november 2020

Wereldwijd, maar ook binnen een land is regionaal beleid met differentiatie mogelijk, Op basis van verschillen in kosten, of om beleidsmatige redenen.
Lees verder

Lees verder
Waarom wil je het basisinkomen invoeren?
8 november 2020

Een heleboel redenen, maar de belangrijkste is voor mij wel dat door invoering van een basisinkomen iedereen dezelfde rechten krijgt
Lees verder

Lees verder
ontwikkelingslanden
Basisinkomen in ontwikkelingslanden ->  minder economische vluchtelingen
8 november 2020

Basisinkomen in ontwikkelingslanden verkleint de wens om een land om economische redenen te ontvluchten.
Lees verder

Lees verder
arbeidsmigranten
Basisinkomen leidt tot vermindering van tijdelijke arbeidsimmigranten
7 november 2020

Invoering van basisinkomen leidt tot vermindering van tijdelijke arbeidsimmigranten die tegen lage tarieven werken.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen brengt in arme landen meer welvaart
28 oktober 2020

Basisinkomen brengt in arme landen meer welvaart, betere gezondheid meer en beter voedsel. Daardoor ook minder behoefte om veel kinderen te krijgen. Ook de druk om te emigreren naar meer welvarende landen zal dan afnemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert de toekomstverwachtingen van mensen
26 oktober 2020

Met basisinkomen worden de toekomstverwachtingen minder somber. Werkloosheid en/of onbetaalde arbeid zijn minder ernstig. Verandering van beroep wordt makkelijker, evenals deeltijdwerk en het starten van een eigen bedrijf.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen zullen mensen minder snel zinloze banen aanvaarden
24 oktober 2020

Met basisinkomen zullen mensen minder veel minder snel zinloze banen, flutbanen of bullshit jobs (Graeber) aanvaarden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zal het ziekteverzuim flink verlagen
22 oktober 2020

Door basisinkomen vermindert ziekteverzuim, neemt de werksatisfactie toe, kun je beter omgaan met werkdruk en is er minder stress.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de grens tussen betaald aan het werk zijn, langdurig verlof en pensioen
20 oktober 2020

Met basisinkomen kunnen mensen op elk gewenst moment een werkpauze nemen. Ook deeltijdverlof en deeltijdpensioen zijn dan makkelijker te regelen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vergroot het welzijn van mensen met een laag inkomen
18 oktober 2020

Met de verbetering van de bestaanszekerheid door basisinkomen wordt het welzijn van mensen met een laag inkomen vergroot.
Lees verder

Lees verder
De bestaanszekerheid wordt met een basisinkomen verbeterd
16 oktober 2020

Verbetering van de bestaanszekerheid door basisinkomen levert een hogere leefkwaliteit op, een verbetering van de gezondheid en dus minder zorgkosten.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: arbeidsmarkt en economie
29 september 2020

Basisinkomen heeft veel effecten. ook op het gebied van arbeidsmarkt en economie. Het CPB kan het niet door rekenen, maar stelt wel dat het leidt tot minder werkgelegenheid. Onderstaand worden op basis van bestaande kennis op het gebied van het functioneren van de arbeidsmarkt en van de economie, heel andere conclusies aannemelijk gemaakt.
Lees verder

Lees verder
Met een BURGERINKOMEN meer Vrijheid, Gelijkheid en Burgerschap in Nederland 202?
16 augustus 2020

Michiel van Hasselt stelt in zijn nieuwste boek het arbeidsfundamentalisme aan de kaak. Het geloof in het heilzaam zijn van betaald werk is doorgeschoten en het leidt tot falend beleid. De oplossing van de problemen op de arbeidsmarkt ligt volgens hem in het invoeren van een soort strikt individueel Burgerinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen als basiszekerheid – Het sociale antwoord op een nieuwe economische realiteit
3 mei 2020

Basisinkomen is het meest sociale antwoord op een nieuwe economische wereldrealiteit, stelt Joop Lahaise. Juist ook  het behoudender deel van de PvdA moet het aanspreken dat een basisinkomen de meeste garantie biedt op basiszekerheid voor iedereen, rijk én arm en alles daartussen.
Lees verder

Lees verder
Armoede voorkomen is beter dan genezen
26 februari 2020

Basisinkomen helpt om armoede te verminderen, verkleint de kloof tussen arm en rijk, heeft gunstige effecten op de woningmarkt en
Lees verder

Lees verder
Guy Standing over het basisinkomen
16 januari 2020

In de 21ste eeuw moet het basisinkomen aan de orde komen omwille van sociale rechtvaardigheid, meer vrijheid en basiszekerheid voor
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de ongelijkheid in de inkomenszekerheid en maakt de overheid humaner
4 december 2019

Aan de lijst met argumenten voor basisinkomen zijn recent weer twee nieuwe argumenten toegevoegd. In het thema Arbeidsmartkt betreft het
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, waar is dat ook al weer goed voor?
22 oktober 2019

Wat kan er allemaal veranderen als er een universeel basisinkomen ingevoerd wordt? Hieronder een opsomming van diverse brainstorms: Onderwijs: Met
Lees verder

Lees verder
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Arbeidsmarkt
4 september 2019

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) is er nu ook een opsomming van argumenten
Lees verder

Lees verder
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie
16 augustus 2019

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) is er nu ook een opsomming van argumenten
Lees verder

Lees verder