Concept-deltaplan voor bestaanszekerheid en deregulering.
24 mei 2020

Door geleidelijk een basisinkomen in te voeren kunnen we twee vliegen in een klap slaan. Er wordt een begin gemaakt met het verschaffen van bestaanszekerheid aan iedereen en we kunnen beginnen met het afbouwen van de complexe regelgeving rond werk en sociale zekerheid.
Lees verder

Lees verder
Aanvraag bij de Belastingdienst voor uitbetaling van het Basisinkomen
10 mei 2020

Het basisteam Amsterdam heeft een aanvraag ingediend voor uitbetaling van basisinkomen, bij de Belastingdienst te Heerlen. Het gaat om netto € 1.250 per maand voor elke burger. Heb je geen enkel inkomen, dan ontvang je € 1.250 per maand en bij mindere verdienste vindt aanvulling plaats.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, van Utopie naar Realiteit
29 april 2020

Basisinkomen, van Utopie naar Realiteit’ is  een essay van Jan Soons, met een analyse van veel hedendaagse problemen in Nederland.
Lees verder

Lees verder
Fiscale rechtvaardigheid bij het coronavirus
29 maart 2020

In het artikel ‘Tax justice and the coronavirus’ door Nick Shaxson ziet Johan Horeman veel voorstellen die passen bij een
Lees verder

Lees verder
Gezondheid en zekerheid voor iedereen: een algemene overbruggingstoelage
18 maart 2020

Omwille van de gezondheid worden deze dagen vele bakens verzet. En terecht. Mensen hechten aan de gezondheid van zichzelf en
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is onvermijdelijk. Resultaten van ‘Toekomst zonder Armoede’, 15-2-2020.
18 februari 2020

Is het basisinkomen de ene panacee, die alles op gaat lossen? Nee, maar het komt wel een eind in de
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen Simpelweg Solidair
15 februari 2020

De huidige discussie omtrent basisinkomen en basisbanen is wat ons betreft vooral een discussie over de waarde van werk en
Lees verder

Lees verder
Commissie Borstlap. Iedereen FLEX, niemand blij
23 januari 2020

Werknemers met een vaste baan zijn niet blij, want zij kunnen nu sneller ontslagen worden. Zelfstandigen zijn meer geld kwijt
Lees verder

Lees verder
Plan voor een Algemene Betaaltax en een Algemene Bestedingsvergoeding
14 december 2019

Laten we ongeveer 25 jaar uittrekken voor de geleidelijke invoering van een bescheiden heffing op digitale betalingen en de opbrengst
Lees verder

Lees verder
5 benaderingen van basisinkomen en een eenvoudig belastingstelsel – het kan wel!
31 oktober 2019

Een basisinkomen gecombineerd met een simpel belastingstelsel is op korte of middellange termijn echt wel betaalbaar als we dat willen
Lees verder

Lees verder
Financieren Wereld-basisinkomen Systeem
17 oktober 2019

Een belasting van 10% op transacties in de reguliere economie, te zien als een moderne variant op de vroegere ‘Tiende
Lees verder

Lees verder
Standaardtoelagen en vlaktaks, een goede stap naar basisinkomen?
16 september 2019

Het Nederlandse stelsel voor sociale uitkeringen en voor de belastingen is volledig doorgedraaid. De helft van de mensen met een
Lees verder

Lees verder
Het basisinkomen en de uitwerking op de samenleving
17 mei 2019

Een wereld met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, zal een volstrekt andere dynamiek in de samenleving brengen. Er dient een
Lees verder

Lees verder
Is Negatieve Inkomsten Belasting een acceptabele uitvoeringswijze voor Basisinkomen?
9 mei 2019

Negatieve inkomstenbelasting, mits goed uitgevoerd, is een acceptabele  uitvoeringsvariant van ‘normaal’ basisinkomen. Voordelen zijn dat de beeldvorming veel beter is
Lees verder

Lees verder
Voorstel voor een Basisinkomen en een belastingvrije voet voor vrijwilligerswerk en werkzaamheden van beperkte omvang
28 april 2019

Mensen die naast een basisinkomen extra inkomen willen genereren dienen alle vrijheid te krijgen  die ze nodig hebben om hierin
Lees verder

Lees verder
Persbericht: BASISINKOMEN 2.0
24 april 2019

Door een basisinkomen 2.0 in te voeren stijgt de koopkracht van de bijstandsgerechtigden licht en van lage- en middeninkomens flink.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, in combinatie met biokapitaal en maatschappelijk kapitaal naast bedrijfskapitaal
27 maart 2019

Het is mogelijk de vastlopende arbeidsmarkt weer vrij te maken en een kringloopeconomie mogelijk te maken, door een basisinkomen in
Lees verder

Lees verder
Wees socialer en eerlijker voor ‘de ruggengraat van Nederland’
16 februari 2019

Wopke Hoekstra vroeg de captains of industry socialer en eerlijker te zijn voor de ruggengraat van de Nederlandse samenleving. Joop
Lees verder

Lees verder
Operatie Basisinkomen – Geld is het probleem niet.
20 november 2018

Basisinkomen geeft antwoord op veel problemen van vandaag de dag. Basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken. Basisinkomen kan
Lees verder

Lees verder
Welke veronderstelde effecten van basisinkomen kunnen we experimenteel toetsen?
8 november 2018

Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij n voorgenomen experimenten, is een aanpak gemaakt
Lees verder

Lees verder
Strategische opties voor de invoering van basisinkomen
4 november 2018

Invoeren van basisinkomen kan in één keer met een grote stap, of meer geleidelijk door zaken aan te passen of
Lees verder

Lees verder