Verslechtert basisinkomen de positie van Nederland op de internationale markt?
15 april 2021

Basisinkomen vormt een maatschappij die veel minder krampachtig functioneert dan nu het geval is. Dat is een positief punt voor het vestigingsklimaat.
Lees verder

Lees verder
Leidt basisinkomen tot hogere belastingen en is dat slecht voor innovatie en voor bedrijven?
14 april 2021

De netto-kosten van basisinkomen zijn niet hoog, dus bedrijven hebben er weinig last van. Een beetje meer kosten prikkelt overigens de innovatie en door basisinkomen kunnen startende ondernemers meer risico's nemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, veroorzaakt dat inflatie?
13 april 2021

Of er inflatie optreedt bij invoering van basisinkomen hangt helemaal af van de manier waarop je dat doet. Als je het via geleidelijke herverdeling invoert, is het risico op inflatie beperkt of afwezig. Ook bij snelle invoering kunnen we slechts beperkte effecten verwachten.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt geen gebruikt van verfijnde informatie
12 april 2021

Naast armoedebestrijding zijn er veel meer doelen die je met basisinkomen kunt bereiken. Zoals vergroting van vrijheid, verbetering van de arbeidsmarkt en vereenvoudiging van de stelsels voor belasting en sociale zekerheid. Bij die doelen past het om juist weinig informatie te gebruiken!
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen onbetaalbaar?
10 april 2021

Er zijn veel publicaties die weerleggen dat basisinkomen onbetaalbaar zou zijn.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen hoog genoeg om alle bureaucratie op te kunnen heffen?
30 maart 2021

Als een beetje bureaucratie nodig blijft voor een paar aanvullingen boven basisinkomen voor beperkte groepen, dat is toch beter dan de huidige regelingen waar iedereen last van heeft?
Lees verder

Lees verder
Bevordert basisinkomen corruptie bij de overheid?
26 maart 2021

Juist de complexiteit van het huidige stelsel biedt aanknopingspunten voor fraude en/of corruptie die wegvallen met een basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Een basisinkomen, betekent dat een uitkering voor iedereen?
24 maart 2021

Basisinkomen kan in belangrijke mate uitkeringen, toeslagen en aftrekposten vervangen. Het imago van profiteur hoeft dan niet langer vooral gekoppeld te worden aan de minst bedeelden in onze samenleving!
Lees verder

Lees verder
Is geld verschaffen aan mensen wel een overheidstaak?
23 maart 2021

Een overheidstaak is het scheppen van een rechtvaardige samenleving en een daarbij passende verdeling van welvaart.
Lees verder

Lees verder
Worden mensen met basisinkomen te afhankelijk van de overheid?
22 maart 2021

De onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen betekent juist dat de positie van de overheid bij de inkomensvorming sterk wordt beperkt.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen als machtsinstrument van overheden en economische elites
6 maart 2021

Basisinkomen is een heel simpel systeem waar weinig data voor hoeft te worden verzameld. Er is slechts een relatief klein overheidsapparaat nodig is. Er zijn geen voorwaarden , controle en sancties zijn niet aan de orde. We moeten wel opletten dat machthebbers met minder wenselijke doelen er geen grip op krijgen.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen een oplossing uit de systeemwereld, die niet helpt in de echte leefwereld?
5 maart 2021

Met invoering van basisinkomen worden de systemen eenvoudiger. Daardoor verbetert de leefwereld met bestaanszekerheid en meer vrijheid.
Lees verder

Lees verder
Schiet het milieu iets op met basisinkomen?
3 maart 2021

De discussie over basisinkomen biedt alle ruimte voor een discussie over de zorg voor het milieu.
Lees verder

Lees verder
Verhelpt basisinkomen het kwaad van de groeiende ongelijkheid?
1 maart 2021

Basisinkomen heeft niet als doel te nivelleren. Het biedt iedereen een gelijke springplank als vertrekpunt. De beter bedeelden moeten een beetje inleveren en de minst betaalden hebben bestaanszekerheid. Dat heeft toch wel als effect dat de ongelijkheid afneemt.
Lees verder

Lees verder
schuldenvrij
Worden mensen met veel schulden geholpen met een beetje basisinkomen?
28 februari 2021

Basisinkomen geeft ook mensen met schulden een uitgangspunt waarboven zij zelf, al dan niet met hulp van anderen, tot oplossingen kunnen komen. Met basisinkomen zullen mensen ook minder snel in de schulden komen.
Lees verder

Lees verder
Is het gedrag van free-riders, profiteurs en asocialen de doodslag voor de acceptatie er van basisinkomen?
26 februari 2021

De essentie van het basisinkomen is dat het zonder enig moreel, economisch of maatschappelijk onderscheid wordt toegekend. Iemand die geen zin heeft om ervoor te werken krijgt het dus ook.
Lees verder

Lees verder
Er is een groep free-riders, onaangepasten of asocialen. Groeit die met basisinkomen voor iedereen?
21 februari 2021

Het is veel goedkoper en kost het veel minder negatieve energie om free-riders en asocialen in hun sop te laten gaar koken, dan om te proberen ze in het gareel te dringen.
Lees verder

Lees verder
Zijn mensen zo jaloers dat ze een ander geen basisinkomen gunnen?
19 februari 2021

Jaloezie zal altijd blijven bestaan, maar basisinkomen maakt het gemakkelijker om een acceptabele plek in de sociale rangorde te krijgen.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen slecht voor de emancipatie van de vrouw?
17 februari 2021

Basisinkomen biedt mannen en vrouwen een gelijke springplank zonder dat ze financieel afhankelijk van elkaar zijn. Met een basisinkomen wordt het plannen van een evenwichtig bestaan voor gezinnen een stuk makkelijker.
Lees verder

Lees verder
Leidt basisinkomen tot toename van het gebruik van drank en drugs?
15 februari 2021

Basisinkomen zal veel sociale ellende helpen voorkomen en voorkomt daarmee ook de toevlucht naar drank en drugs die met die ellende te maken heeft.
Lees verder

Lees verder
Nemen jongeren met basisinkomen nog de moeite om te gaan studeren?
13 februari 2021

Uit experimenten blijkt dat jongeren langer blijven studeren.
Lees verder

Lees verder