We beginnen niet aan basisinkomen, het is veel te complex
23 oktober 2020

Het bestaande systeem wordt steeds complexer. Door eenmalig te investeren in veranderingen (invoeren basisinkomen) wordt ons veel toekomstige complexiteit bespaard.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is onbetaalbaar of asociaal
19 oktober 2020

Een basisinkomen dat hoog genoeg is om aan alle behoeften van echt iedereen tegemoet te komen, moet wel erg hoog zijn. Maar we kunnen toch zorgen dat het grootste deel van de mensen wel genoeg heeft? En daarnaast zorgen voor beperkte aanvullingen?
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is anders verpakte sociale zekerheid
17 oktober 2020

De huidige sociale zekerheid werkt als een grote armoedeval, die het moeilijk maakt om zinvol werk te vinden. Met een basisinkomen zal het veel makkelijker worden om zinvol werk te gaan doen. Maar basisinkomen is veel meer. Het is een stevige bodem van waaraf je kunt opereren als werknemer, ondernemer of vrijwilliger
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een nieuw en nog onrijp idee.
15 oktober 2020

Over de voor- en nadelen van basisinkomen wordt al decennia een gesproken in diverse landen en ook zijn op meerdere plaatsen in de wereld experimenten uitgevoerd die positieve indicaties geven over de effecten van basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen betekent gratis geld en dat kan niet.
14 oktober 2020

Basisinkomen is te zien als een aandeel in wat de aarde en de inspanningen van de generaties voor ons opgebouwd hebben. Gratis geld bestaat trouwens feitelijk wel. Banken creëren en vernietigen geld aan de lopende band.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een hype of een cult
13 oktober 2020

De belangstelling voor basisinkomen kent conjunctuurgolven, maar het idee komt steeds weer terug en groeit sterk in kracht. Vooral ook omdat andere middelen tegen belangrijke maatschappelijke problemen zoals ongelijkheid, bestaanszekerheid, vernederende bureaucratie en gebrek aan vrijheid, tot nu toe weinig succesvol zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een utopie of een fantasie
12 oktober 2020

Basisinkomen is een prachtig idee. Ook in een wereld met deels minder goede mensen en met onvoldoende middelen om iedereen tevreden te stellen, is het een heel nuttig middel om de wereld wat beter leefbaar te maken.
Lees verder

Lees verder
Hardnekkige weerstanden tegen het basisinkomen
29 januari 2019

Waar komt die hardnekkige tegenstand tegen het basisinkomen vandaan? Welke motieven zitten daarachter en welke belangen spelen daarbij een rol?
Lees verder

Lees verder
Overzicht bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan
22 maart 2018

Onderverdeeld naar 12 thema’s zijn circa 70 bezwaren verzameld, voorzien van een korte toelichting en een weerlegging of relativering. Doel
Lees verder

Lees verder
01b. Bezwaren basisinkomen – : Waarden en mensbeeld
13 maart 2018

Mensen willen zelf altijd iets meer dan ze bij een ander zien, dat betekent dat ze een ander geen basisinkomen zullen
Lees verder

Lees verder
12. Bezwaren Basisinkomen: aanvullingen thema’s 4, 5 en 6
6 maart 2018

Basisinkomen betekent dat betaald werk niet nodig is en dat ontneemt veel zin aan het bestaan. Basisinkomen bevordert corruptie bij
Lees verder

Lees verder
02a. Bezwaren basisinkomen: Maatschappijvisie en ideologie
23 februari 2018

Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling, het is diefstal. Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken. Basisinkomen is een paard van Troje,
Lees verder

Lees verder
01a. Bezwaren basisinkomen: Waarden en mensbeeld
15 februari 2018

Basisinkomen bevordert overbevolking. Met basisinkomen nemen jongeren niet meer de moeite om te gaan studeren. Basisinkomen leidt tot toename van het gebruik
Lees verder

Lees verder
00. Bezwaren basisinkomen: Misvattingen
8 februari 2018

Basisinkomen is een utopie of een fantasie. Basisinkomen is een hype of een cult. Basisinkomen betekent gratis geld en dat kan niet. Basisinkomen is
Lees verder

Lees verder
11. Bezwaren basisinkomen: Uitvoering
30 januari 2018

We beginnen er niet aan, het is veel te complex. Een basisinkomen is niet goed gefaseerd in te voeren met betrekking tot hoogte.
Lees verder

Lees verder
10. Bezwaren basisinkomen: Amendering en modificering
18 januari 2018

Politieke besluitvorming leidt altijd tot waterige compromissen waar we eerder slechter dan beter van worden. We voeren onder de naam basisinkomen iets heel
Lees verder

Lees verder
09. Bezwaren basisinkomen: Procedures en instituties
11 januari 2018

We gaan er niet over, het is aan anderen over basisinkomen te beslissen. Het is een te grote operatie voor ons, we gaan
Lees verder

Lees verder
08. Bezwaren basisinkomen: Belangen
4 januari 2018

Vakbonden verliezen hun positie en zijn dus tegen. De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid staat op de tocht. Basisinkomen betekent een
Lees verder

Lees verder
07. Bezwaren basisinkomen: Het lost de echt belangrijke problemen niet op
30 december 2017

Mensen met veel schulden zijn niet geholpen bij een beetje basisinkomen. Het kwaad van de groeiende ongelijkheid wordt niet verholpen. Het milieu schiet er niets mee
Lees verder

Lees verder
06. Bezwaren basisinkomen: Grenzen en migratie
27 december 2017

Alleen Nederland is te klein voor het basisinkomen. Basisinkomen bevordert immigratie, o.a. van economische vluchtelingen. Basisinkomen werkt discriminerend voor buitenlanders die hier willen komen. Basisinkomen
Lees verder

Lees verder
05. Bezwaren basisinkomen: Overheid en bureaucratie
14 december 2017

Te afhankelijk van de overheid Geld verschaffen aan mensen is geen overheidstaak Een basisinkomen, dat betekent iedereen een uitkering Basisinkomen
Lees verder

Lees verder