voordelen en nadelen basisinkomen
Voor en tegen basisinkomen: ruim 150 pluspunten en weerlegde tegenwerpingen
15 juni 2021

Er is een verzameling argumenten voor – en bezwaren en weerstanden tegen – basisinkomen en de invoering daarvan. Het is vooral bedoeld als naslagwerk voor degenen die pluspunten zoeken of tegenwerpingen zouden willen weeleggen.
Lees verder

Lees verder
Zal wegvallen van inkomen door werkloos te raken, met basisinkomen meer effect hebben dan nu?
4 mei 2021

Te verwachten is dat bij invoering van basisinkomen, zowel de brutolonen als de belastingen aangepast zullen worden, zodat de extra arbeidsbeloning niet extreem hoog zal worden.
Lees verder

Lees verder
Schuif je mensen terzijde, als je ze een basisinkomen geeft?
3 mei 2021

Met basisinkomen kan iedereen kansen aangrijpen om wat te verdienen. De mogelijkheden daartoe veel groter zijn dan nu met de participatiewet.
Lees verder

Lees verder
Zullen veel mensen genoegen nemen met alleen een basisinkomen?
1 mei 2021

Een deel van het betaalde werk lager beloond zal worden na invoering van een basisinkomen, zeker als dat aantrekkelijk werk betreft. Minder aantrekkelijk werk zal geautomatiseerd kunnen worden, of moet beter worden beloond.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen betekent dat je zonder betaald werk kunt, ontneemt dat de zin aan je bestaan?
30 april 2021

Basisinkomen vergroot je vrijheid een baan, een werkgever, een klus te kiezen of niet. De zin van het bestaan kan daardoor fors toenemen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden in het bedrijfsleven tegen basisinkomen
29 april 2021

Het bedrijfsleven is gewend om voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de markt te bedienen, want de markt is altijd in beweging, en de invoering van een basisinkomen biedt ongetwijfeld ook diverse nieuwe kansen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden tegen basisinkomen voor anderen
28 april 2021

Basisinkomen zal diverse voordelen hebben voor allerlei groepen in de samenleving, waarvan uiteindelijk iedereen kan gaan profiteren.
Lees verder

Lees verder
Wil met basisinkomen niemand meer onaangenaam werk verzetten?
27 april 2021

Onaangenaam werk zal echt wel gebeuren als het nodig is. Mensen doen dat echt wel. We kunnen ook automatiseren of beter betalen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij dienstverleners tegen basisinkomen
26 april 2021

Voor dienstverleners is het beter is om de regelgeving te verbeteren en niet vast te houden aan achterhaalde banen. Zoek nieuwe mogelijkheden om interessant werk te doen en breng daarmee de maatschappelijke betekenis van het werk op een hoger niveau.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden tegen basisinkomen bij mensen met een hoog inkomen
25 april 2021

Een zekere nivellering heeft positieve kanten. De kwalitatieve verbeteringen die een basisinkomen zal hebben voor de samenleving als geheel, maken het leven voor mensen met hoge inkomens uiteindelijk ook plezieriger.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij wetenschappers tegen basisinkomen
24 april 2021

Meer onderzoek naar de hypothesen van voorstanders van basisinkomen zou tot een kentering kunnen leiden in het te gemakkelijk blijven hangen in oude benaderingen, vooral door economen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij religies tegen basisinkomen
23 april 2021

Basisinkomen is een uitstekende methode om de solidariteit die veel religies prediken, in praktijk gestalte geven.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij werkgeversorganisaties tegen basisinkomen
22 april 2021

Werkgevers zijn altijd bereid om na te denken over modernisering van de arbeidsmarkt. Zij zien ook wel in dat steeds meer flexibele arbeid tegen zo laag mogelijke tarieven uiteindelijk slecht uitpakt voor de economie als geheel. Het basisinkomen zou in dat denken best een rol kunnen gaan spelen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij politieke partijen tegen basisinkomen
20 april 2021

Politieke partijen zullen wel aanvoelen dat de huidige regelgeving aan herziening toe is. Zodra ze via toenemende maatschappelijke protesten worden aangemoedigd om hier serieus over te gaan nadenken, kan hieruit naar voren komen dat het basisinkomen een uitgelezen mogelijkheid zou kunnen zijn om de samenleving beter te laten functioneren. Dat zal wegens het grote aantal partijen dan wel de nodige onderlinge samenwerking vereisen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij vakbonden tegen basisinkomen
18 april 2021

Ook binnen vakbonden wordt nagedacht over modernisering van de arbeidsverhoudingen, over het groeiende belang van zelfstandigen, over nieuwe vormen van dienstverlening van vakbonden in de moderne arbeidsmarkt. Daarin kan een discussie over het basisinkomen waarschijnlijk een positieve rol spelen.
Lees verder

Lees verder
Zal basisinkomen de informele economie, zwarte transacties en fraude aanjagen?
17 april 2021

Met basisinkomen loont betaalde arbeid weer, dus er is minder reden om zwart te werken. Door de toegenomen bestaanszekerheid zal de kleine criminaliteit afnemen.
Lees verder

Lees verder
Verslechtert basisinkomen de positie van Nederland op de internationale markt?
15 april 2021

Basisinkomen vormt een maatschappij die veel minder krampachtig functioneert dan nu het geval is. Dat is een positief punt voor het vestigingsklimaat.
Lees verder

Lees verder
Leidt basisinkomen tot hogere belastingen en is dat slecht voor innovatie en voor bedrijven?
14 april 2021

De netto-kosten van basisinkomen zijn niet hoog, dus bedrijven hebben er weinig last van. Een beetje meer kosten prikkelt overigens de innovatie en door basisinkomen kunnen startende ondernemers meer risico's nemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, veroorzaakt dat inflatie?
13 april 2021

Of er inflatie optreedt bij invoering van basisinkomen hangt helemaal af van de manier waarop je dat doet. Als je het via geleidelijke herverdeling invoert, is het risico op inflatie beperkt of afwezig. Ook bij snelle invoering kunnen we slechts beperkte effecten verwachten.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt geen gebruikt van verfijnde informatie
12 april 2021

Naast armoedebestrijding zijn er veel meer doelen die je met basisinkomen kunt bereiken. Zoals vergroting van vrijheid, verbetering van de arbeidsmarkt en vereenvoudiging van de stelsels voor belasting en sociale zekerheid. Bij die doelen past het om juist weinig informatie te gebruiken!
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen onbetaalbaar?
10 april 2021

Er zijn veel publicaties die weerleggen dat basisinkomen onbetaalbaar zou zijn.
Lees verder

Lees verder