Basisinkomen zorgt voor een onwenselijke klassenverdeling in de samenleving
24 november 2020

Basisinkomen zal betekenen dat de beloning voor aantrekkelijk werk kan dalen. Voor onaantrekkelijk werk zal juist meer betaald moeten worden. Dat leidt tot verkleining van inkomensverschillen.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
Basisinkomen is een neoliberaal idee
23 november 2020

Een verstandige neoliberaal kan niet voor een laag basisinkomen zijn. Een hoger basisinkomen betekent meer bedrijvigheid, een koopkrachtige arbeidsmarkt en dus ook meer verdienmogelijkheden voor ondernemers.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen gaat in de richting van communisme
22 november 2020

Ten opzichte van het communistisch ideaal (alles delen) is basisinkomen zeer bescheiden: er is een basis voor iedereen waarnaast het iedereen vrij staat meer inkomen te verwerven.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd
21 november 2020

Een politieke partij die een voor iedereen geldend basisinkomen zou willen verlagen, kan daarna rekenen op een forse verkiezingsnederlaag. Dat zal des te meer opgaan bij een voor iedereen geldend basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken
20 november 2020

Basisinkomen is geen socialisme. Basisinkomen gaat niet verder dan dat voor iedereen bestaanszekerheid is geregeld, als een soort bodem waarboven het marktmechanisme zoals we dat kennen kan blijven functioneren.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling
19 november 2020

Basisinkomen is rechtvaardig, want inkomen en bezit van mensen komt slechts deels voor uit het werk dat ze verzetten, maar voor een groot deel dank zij de hulpbronnen van van deze wereld en de door onze voorouders gebouwde infrastructuur.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden
18 november 2020

Het is heel verstandig zijn basisinkomen niet slechts in één land in te voeren, maar tegelijk in een grote groep aan elkaar grenzende landen. Het is wel noodzakelijk heldere regels op te stellen voor migratie.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert ongewenste emigratie
17 november 2020

De financiering van de meerkosten van basisinkomen kan geheel of gedeeltelijk anders lopen dan via de inkomstenbelasting, denk aan omzet, vermogen, transacties, onttrokken waarde. Ook kunnen eisen gesteld worden aan de woonplaats van degenen die Nederlands basisinkomen ontvangen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen werkt discriminerend voor buitenlanders die hier willen komen werken
16 november 2020

Buitenlanders die hier komen werken zonder recht op basisinkomen gedurende een overgangsperiode, kunnen van de werkgever die hen graag wil inhuren, daar extra loon voor krijgen en/of kunnen we daar een speciale belastingkorting voor introduceren.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert immigratie, o.a. van economische vluchtelingen.
15 november 2020

Er zijn nu overgangstermijnen bij immigratie voordat men van de voorzieningen van een land mag gebruiken. Dat zal bij basisinkomen net zo geregeld kunnen worden.
Lees verder

Lees verder
Alleen Nederland is te klein voor basisinkomen
14 november 2020

Het mooiste is als basisinkomen wereldwijd wordt ingevoerd. Zolang dat niet kan moeten we regelingen treffen voor immigratie en emigratie.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
Basisinkomen is vooral goed voor degenen die het het minst nodig hebben
5 november 2020

We moeten voorkomen dat de voordelen van basisinkomen in belangrijke mate gaan naar anderen dan voor wie het eigenlijk bedoeld is. Denk aan werkgevers die de lonen verlagen, de overheid die betaald werk af wil schuiven op vrijwilligers, winkeliers die prijzen verhogen, bureaucraten die het regelen niet kunnen laten.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
De vlag dekt de lading niet
4 november 2020

Er zijn valse profeten die producten aanprijzen onder de naam basisinkomen zonder dat dit waar gemaakt wordt. En er zijn wappies die basisinkomen neerzetten als middel om de bevolking te knechten.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
De politiek zal een waterig compromis sluiten
3 november 2020

Om slechte politieke compromissen te voorkomen, moeten voorstanders van basisinkomen goed blijven opletten als politieke besluitvorming aan de orde is.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
We kunnen de lange termijn effecten van invoering van basisinkomen niet overzien
29 oktober 2020

Mochten zich ongewenste lange termijneffecten gaan voordoen, zullen daar nadere maatregelen voor moeten worden bedacht. Dat geldt ook voor het huidige systeem, moet dien verstande dat de nadelige effecten van het huidige systeem nauwelijks meer aan te pakken zijn zolang dat systeem niet grondig wordt veranderd.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
We beginnen vol goede moed met basisinkomen, maar slaan alle waarschuwingen voor uitvoeringsproblemen in de wind.
27 oktober 2020

Wat de gevolgen van invoering van basisinkomen zouden kunnen zijn moet goed doordacht worden en daarbij moeten alle van te voren voorziene problemen goed onderkend worden.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
Basisinkomen kan niet in een klap ingevoerd worden en gefaseerde invoering zal vastlopen
25 oktober 2020

Gefaseerde invoering van basisinkomen dan wel invoering in één grote klap, daar kunnen de menigen over verschillen. Beide benaderingen kunnen nader verkend worden. Waar een wil is, is een weg!
Lees verder

Lees verder
We beginnen niet aan basisinkomen, het is veel te complex
23 oktober 2020

Het bestaande systeem wordt steeds complexer. Door eenmalig te investeren in veranderingen (invoeren basisinkomen) wordt ons veel toekomstige complexiteit bespaard.
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
Basisinkomen is onbetaalbaar of asociaal
19 oktober 2020

Een basisinkomen dat hoog genoeg is om aan alle behoeften van echt iedereen tegemoet te komen, moet wel erg hoog zijn. Maar we kunnen toch zorgen dat het grootste deel van de mensen wel genoeg heeft? En daarnaast zorgen voor beperkte aanvullingen?
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
Basisinkomen is anders verpakte sociale zekerheid
17 oktober 2020

De huidige sociale zekerheid werkt als een grote armoedeval, die het moeilijk maakt om zinvol werk te vinden. Met een basisinkomen zal het veel makkelijker worden om zinvol werk te gaan doen. Maar basisinkomen is veel meer. Het is een stevige bodem van waaraf je kunt opereren als werknemer, ondernemer of vrijwilliger
Lees verder

Lees verder
voordelen en nadelen basisinkomen
Basisinkomen is een nieuw en nog onrijp idee.
15 oktober 2020

Over de voor- en nadelen van basisinkomen wordt al decennia een gesproken in diverse landen en ook zijn op meerdere plaatsen in de wereld experimenten uitgevoerd die positieve indicaties geven over de effecten van basisinkomen.
Lees verder

Lees verder