Het basisinkomen als tegenmacht in de overspannen huizenmarkt
25 augustus 2021

Willem woont alleen en goedkoop in een 5-kamer huis. Als hij zou willen verhuizen, dan kan dat niet. Hij zit financieel vast. Laten we dat oplossen door de toeslagen en uitkeringen om te zetten in basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Uurloon in de horeca Amerika 2,13 dollar per uur.
16 juli 2021

Willem is blij in Nederland te wonen, ondanks zijn bijstandsuitkering van 70% van het minimumloon. Het is altijd beter dan die $ 2,13 in de USA ……….. Maar morgen mogen ze het basisinkomen invoeren………liefst wereldwijd. Bij de volgende pandemie heeft dan iedereen een financieel vangnet………niet alleen de rijkeren.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen voorkomt onterecht toeslagen terugbetalen bij scheiding
27 mei 2021

Een soort van ‘kronkel’ in de toeslagenwet pakt slecht uit wanneer je gaat scheiden en je hebt samen een bijstandsuitkering. Wat weer eens de noodzaak aantoont van het invoeren van een basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Het universeel basisinkomen (UBI) is in opmars
5 mei 2021

Jeroen Dijsselbloem liet zondag 25 april jl. in het TV programma Buitenhof blijken dat de neoliberale tijdgeest nog steeds door zijn hoofd speelt. In plaats van een pleidooi voor steun aan de burger kiest hij onverbloemd voor extra steun aan het bedrijfsleven. Hij volhardt met onze overheid in de verkeerde keuze.
Lees verder

Lees verder
Commentaar op “Noodinkomen tijdens de pandemie”
25 februari 2021

Jurgen de Wispelaere deed een voorstel voor een noodbasisinkomen als instrument om financiële onzekerheid te voorkomen in tijden van pandemie. Beter dan elke keer opnieuw een nood-regeling op te tuigen als een pandemie toeslaat, is volgens hem om een permanent programma op te tuigen met een beperkt basisinkomen dat in tijden van nood uitgebouwd kan worden. Joop Böhm reageert hierop in een open brief.
Lees verder

Lees verder
Boodschappenboete toont noodzaak basisinkomen
14 januari 2021

Een bijstandsgerechtigde vrouw uit Wijdemeren mag € 7.000 terugbetalen. Plus boete. De landelijke verontwaardiging is groot. De zogeheten boodschappenboete heeft de politiek wakker geschud. En weer de noodzaak van een basisinkomen aangetoond. Dan hadden we al deze gênante heisa niet gehad.
Lees verder

Lees verder
Alternatieven voor toeslagen – basisinkomen als lonkend perspectief
3 januari 2021

De eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel van staatssecretaris Van Huffelen geeft goed aanknopingspunten om verdere stappen te zetten richting basisinkomen. In de rapportage wordt niet geschuwd om tegen heilige huisjes te schoppen en om de consequenties van bepaald keuzes zichtbaar te maken. Met name de bijna onontkoombaarheid van het meer inkomensonafhankelijkheid in de regelgeving maakt het lonkend perspectief van basisinkomen aan de horizon zichtbaar.
Lees verder

Lees verder
Ongelijke praktijk begunstigt basisbaan en moffelt basisinkomen weg
30 december 2020

De basisbaan is bezig een flink toepassingsveld te verkrijgen binnen het domein van de overheid. Meer en meer omarmen wethouders en ambtenaren het concept basisbaan. Het basisinkomen krijgt dat praktijkveld niet. Als men serieus wil onderzoeken, experimenteren en evalueren van verschillende alternatieven, geef dan ook het onvoorwaardelijk basisinkomen een praktijkveld.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen levert Nederland(ers) veel op
17 december 2020

De coronacrisis legt de scheuren in het sociale stelsel bloot en de roep om verandering klinkt steeds luider. Kan het universele basisinkomen, oftewel ‘gratis geld’, een oplossing zijn? Joop Böhm regeert op Loudi Langelaan.
Lees verder

Lees verder
Bericht van de Belastingdienst: geen uitbetaling Basisinkomen
10 juli 2020

Op 7 juli,  twee maanden na insturen van de aanvraag voor uitbetaling van een basisinkomen door de Belastingdienst, van deze
Lees verder

Lees verder
Huiveringwekkend en hoopgevend, de primarkpremie
21 maart 2020

De zogenaamde primarkpremie enerzijds huiveringwekkend is en anderzijds hoopgevend.. Huiveringwekkend omdat de voorwaarde is dat bedrijven de lonen bewust laag
Lees verder

Lees verder
Gezondheid en zekerheid voor iedereen: een algemene overbruggingstoelage
18 maart 2020

Omwille van de gezondheid worden deze dagen vele bakens verzet. En terecht. Mensen hechten aan de gezondheid van zichzelf en
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: eenvoud én rechtvaardigheid
2 maart 2020

In het FD stonden in februari meerdere artikelen over basisinkomen. Michiel van Hasselt verbaast zich over de positieve start gevolgd
Lees verder

Lees verder
Stap voor stap op weg naar het Basisinkomen
14 februari 2020

Basisinkomen is een middel dat simpel van uitvoering is, dat nauwelijks bureaucratische regelgeving vraagt, niet-fraudeleus is en zorgt voor een
Lees verder

Lees verder
WRR-Rapport bewijst: het basisinkomen wint aan populariteit
9 februari 2020

Waarom vond de WRR het nodig om zich af te zetten tegen het idee van een basisinkomen? Daarop is het
Lees verder

Lees verder
Commissie Borstlap. Iedereen FLEX, niemand blij
23 januari 2020

Werknemers met een vaste baan zijn niet blij, want zij kunnen nu sneller ontslagen worden. Zelfstandigen zijn meer geld kwijt
Lees verder

Lees verder
Moet de Basisbaan ons het Basisinkomen laten vergeten?
21 januari 2020

Voor degenen die niet mee kunnen komen in een reguliere baan wil de WRR een Basisbaan. De Basisbaan is geen
Lees verder

Lees verder
Verzin een list Tom Poes!
24 november 2019

Op het Sociaal Domein slaakt Prof. Dr. Heinrich Winter een noodkreet: “Tekorten sociaal domein – Tom Poes verzin een list!”  Tom Poes geeft antwoord.
Lees verder

Lees verder
Standaardtoelagen en vlaktaks, een goede stap naar basisinkomen?
16 september 2019

Het Nederlandse stelsel voor sociale uitkeringen en voor de belastingen is volledig doorgedraaid. De helft van de mensen met een
Lees verder

Lees verder
Arbeid en arbeidsmarkt anders – over regulering van werk, inclusief een basisinkomen, en de existentiële crisis op links
11 juli 2019

Het basisinkomen staat in de politiek niet hoog op de agenda. Volgens Eric Binsbergen heeft dat te maken met het
Lees verder

Lees verder
Economie bloeit, lonen niet. Tijd voor basisinkomen
29 juni 2019

Het gaat goed met de economie, maar lonen blijven structureel achter. Premier Rutte moedigt grote bedrijven aan om meer loon
Lees verder

Lees verder