Basisinkomen, veroorzaakt dat inflatie?
13 april 2021 Redactie Website

Of er inflatie optreedt bij invoering van basisinkomen hangt helemaal af van de manier waarop je dat doet. Als je het via geleidelijke herverdeling invoert, is het risico op inflatie beperkt of afwezig. Ook bij snelle invoering kunnen we slechts beperkte effecten verwachten.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt geen gebruikt van verfijnde informatie
12 april 2021 Redactie Website

Naast armoedebestrijding zijn er veel meer doelen die je met basisinkomen kunt bereiken. Zoals vergroting van vrijheid, verbetering van de arbeidsmarkt en vereenvoudiging van de stelsels voor belasting en sociale zekerheid. Bij die doelen past het om juist weinig informatie te gebruiken!
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen onbetaalbaar?
10 april 2021 Redactie Website

Er zijn veel publicaties die weerleggen dat basisinkomen onbetaalbaar zou zijn.
Lees verder

Lees verder
Boekbespreking: De Tirannie van Verdienste, Michael J. Sandel
9 april 2021 Jan Stroeken

Michael Sandel schreef een boek over de diepe oorzaken van ongelijkheid, een belangrijke drijvende kracht achter het populistisch protest. Jan Stroeken bespreekt dit uitgebreid en ziet het als basis van rechtvaardiging voor de invoering van een basisinkomen!
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen helpt mensen hun financiële huishouding op orde te houden
8 april 2021 Redactie Website

Met basisinkomen worden mensen minder afhankelijk van allerlei financiële regels van overheden, banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zorgt voor hogere effectictiviteit en efficiëntie in werkprocessen
6 april 2021 Redactie Website

Als gevolg van de verhoogde focus op aansprekend werk en het daarmee samenhangende werkplezier ontstaat er een hogere effectiviteit/efficiëntie in werkprocessen, hetgeen leidt tot een hogere toegevoegde waarde per arbeidsuur.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt de inkomensverdeling minder scheef
5 april 2021 Redactie Website

De inkomensverdeling wordt minder scheef. Ook de baten van technologische vooruitgang kunnen met een basisinkomen beter worden verdeeld.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen in meer landen zorgt voor een meer evenwichtige internationale arbeidsmarkt
4 april 2021 Redactie Website

Basisinkomen in een groot deel van Europa leidt tot een meer evenwichtige internationale arbeidsmarkt.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen remt werk dat de samenleving niets oplevert
2 april 2021 Redactie Website

Basisinkomen kan een rem zetten op werk dat de samenleving niets oplevert (bullshitbanen, flutbanen) of zelfs schade berokkent.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert een herwaarding van betaald werk en de beloning er van
1 april 2021 Redactie Website

Door basisinkomen ontstaat er een herwaardering van werk dat al dan niet als zinvol, plezierig en nuttig wordt ervaren.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verlaagt de drempel naar ondernemerschap
31 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen krijgen innovatieve starters krijgen meer kansen. Doordat ook de drempel voor het aantrekken van medewerkers wordt verlaagd kunnen jonge ondernemingen sneller groeien.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verhoogt de deelname aan het arbeidsproces
29 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen zal de arbeidsparticipatie toenemen. Dat levert een extra impuls op voor economische groei.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt een einde aan de armoedeval en zorgt dat werken weer loont
28 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen maakt uitkeringen, toeslagen en inkomensafhankelijke kortingen overbodig. Daardoor verdwijnt de armoedeval en wordt betaald werk weer lonend.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is betaalbaar
27 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen is betaalbaar, mits de invoering gepaard gaat met aanpassing van het stelsel voor sociale voorzieningen en het belastingregime
Lees verder

Lees verder
Commentaar op “Noodinkomen tijdens de pandemie”
25 februari 2021 Joop Böhm

Jurgen de Wispelaere deed een voorstel voor een noodbasisinkomen als instrument om financiële onzekerheid te voorkomen in tijden van pandemie. Beter dan elke keer opnieuw een nood-regeling op te tuigen als een pandemie toeslaat, is volgens hem om een permanent programma op te tuigen met een beperkt basisinkomen dat in tijden van nood uitgebouwd kan worden. Joop Böhm reageert hierop in een open brief.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft geeft zicht op de echte waarde van werk
22 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen geeft mogelijkheden om de intrinsieke waarde van werk te waarderen, los van de eventuele beloning. Ook onbetaalde arbeid verdient waardering.
Lees verder

Lees verder
Na corona moet basisinkomen onze economie versnellen
19 december 2020 Ype Jan de Vries

Na corona kan de economie door het basisinkomen een sneller gaan groeien en dat hebben we straks hard nodig ook voor de werkgelegenheid.
Lees verder

Lees verder
D’66 brengt het ideaal van een UBI een stap dichterbij.
6 december 2020 Jan Soons

Wat D’66 nu voorstelt is een heus en robuust basisinkomen dat universeel en onvoorwaardelijk is. Opvallend alleen is dat het woord ‘basisinkomen’ nergens in het amendement en toelichting voorkomt. En dat lijkt Jan Soons geen toeval.
Lees verder

Lees verder
Vereist basisinkomen onrechtvaardige herverdeling?
19 november 2020 Redactie Website

Basisinkomen is rechtvaardig, want inkomen en bezit van mensen komt slechts deels voor uit het werk dat ze verzetten, maar voor een groot deel dank zij de hulpbronnen van van deze wereld en de door onze voorouders gebouwde infrastructuur.
Lees verder

Lees verder
Top GroenLinks neemt basisinkomen niet serieus
8 november 2020 Reyer Brons

Na positieve berichten bij GroenLinks dit voorjaar, lijkt de top van de partij er nu alles aan te doen om te voorkomen dat er basisinkomen in Nederland komt.
Lees verder

Lees verder
Waarom wil je het basisinkomen invoeren?
8 november 2020 Ron Zoetmulder

Een heleboel redenen, maar de belangrijkste is voor mij wel dat door invoering van een basisinkomen iedereen dezelfde rechten krijgt
Lees verder

Lees verder