Recensie: ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’ van Reyer Brons
21 augustus 2021

Bestaanszekerheid, minder armoede, meer vrijheid, kleine overheid, een betere werking van de arbeidsmarkt. Auteur Reyer Brons behandelt in zijn onlangs uitgegeven boek ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’ deze essentiële kenmerken van het basisinkomen. Een nieuw fiscaal en sociaal systeem waarover in brede lagen van de samenleving wordt gesproken en waar steeds meer (politiek) draagvlak voor komt.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, een ongekend alternatief, door Reyer Brons
10 augustus 2021

Moeilijke vragen over basisinkomen pakt Reyer Brons aan in een boek. Na acht hoofdstukken weet je alles over basisinkomen. Dit boek is hard nodig. Er leven nog te veel misverstanden over basisinkomen. Een nuttig boek voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping over een omstreden onderwerp.
Lees verder

Lees verder
Corrigeer het Akkoord van Wassenaar door Basisinkomen in te voeren
4 maart 2021

De opbouw van de verzorgingsstaat na de oorlog stopte met het Akkoord van Wassenaar in 1982. De toen ingezette trend is vandaag nog steeds leidend. De oplossing is dat alle sociale wetten verdwijnen en iedere burger een vast Basisinkomen krijgt met een jaarlijkse inflatie correctie.
Lees verder

Lees verder
De Heren worden bedankt, maar Veronica wordt gewoon dienstmeisje!
5 februari 2021

Voer Basisinkomen in zodat alle kinderen de kans krijgen te worden waartoe ze in staat zijn, voor het geluk van henzelf en hun nazaten.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen om de klasseverschillen te slechten
5 januari 2021

Voor de oorlog werd Ype Jan de Vries geconfronteerd met de klassen in de maatschappij. Dit heeft hem gesterkt om voorstander van het Basisinkomen voor iedereen te worden. Wij zijn een land waar dit als proef voor heel Europa kan worden ingevoerd.
Lees verder

Lees verder
In Memoriam Nic Douben, gedegen voorvechter van basisinkomen
17 november 2020

Nic Douben, belangrijk Nederlands voorvechter van basisinkomen, is overleden op 10 november 2020, Hij is 81 jaar geworden. Laten we hem in gedachten houden en ervoor zorgen dat dat basisinkomen er zo snel mogelijk komt!
Lees verder

Lees verder
Genoeg gerekend, basisinkomen is financierbaar
10 september 2020

Recente benaderingen, inclusief de doorrekeningen door het CPB, laten zien dat een basisinkomen in de orde van grootte van € 900 per persoon haalbaar en (ook door politici) betaalbaar wordt gevonden. Het is verstandig om, zonder het einddoel van een toereikend basisinkomen op te geven, op dit moment dit soort benaderingen te steunen
Lees verder

Lees verder
Jan Soons: Basisinkomen van utopie naar realiteit
5 september 2020

De toeslagenaffaire maakte op pijnlijke wijze duidelijk dat ons sociale zekerheidsstelsel dringend aan herziening toe is. Jan Soons onderbouwt aan de hand van diverse modellen en berekeningen dat basisinkomen in Nederland betaalbaar is. Het past in een rechtvaardige en liberale samenleving. Basisinkomen kan welvaart en welzijn voor iedereen blijvend bevorderen en zorgen dat werken echt gaat lonen.
Lees verder

Lees verder
Een radio-gesprek tussen Roelof Meijer en leden van het Basisteam Basisinkomen Amersfoort
24 augustus 2020

Een gesprek tussen Roelof Meijer en Bert Veenstra en Joop Böhm (Basisteam Basisinkomen Amersfoort) over het basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Zullen we dit sprookje goed af laten lopen?
27 december 2019

Zonder vooropgezette mening is het niet zo moeilijk in te zien, waarom een basisinkomen een goed idee is. Kinderen hebben
Lees verder

Lees verder
Hoe kunnen we de werkgelegenheid bevorderen? Een pleidooi voor de invoering van een basisinkomen.
11 augustus 2019

Hoewel uit bedrijfseconomisch oogpunt mechanisatie en automatisering aantrekkelijk zijn, mag niet over het hoofd worden gezien, dat de kosten van
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: vrijheid & bestaanszekerheid
17 juni 2018

Tegenwoordig is de discussie over het basisinkomen pragmatisch. Velen vinden het wel een goed idee, maar is het financierbaar? Alexander
Lees verder

Lees verder
Links zou moeten stoppen met de ideologie van betaalde arbeid.
2 april 2018

Velen proberen de betekenis van werk te beperken tot betaalde arbeid of inkomstenverdienende activiteiten. Het is volgens Guy Standing onvergeeflijk
Lees verder

Lees verder
Waarom Nederland geen onvoorwaardelijk basisinkomen introduceert – voorlopig
23 november 2017

Als het basisinkomen ingevoerd zou zijn, gaan mensen werken aan wat zij belangrijk vinden voor hun welzijn, hun welvaart en
Lees verder

Lees verder
Archief Vereniging Basisinkomen Naar Internationale Instituut Sociale Geschiedenis
12 juli 2017

Sinds de oprichting van onze vereniging in 1991 is er langzamerhand een archief opgebouwd dat in de loop der jaren
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen als geboorterecht
29 juni 2017

Basisinkomen is een geboorterecht, dat in de grondwet vastgelegd zou moeten worden. Als iedereen gelijk geboren wordt,  delen we ook
Lees verder

Lees verder
Wereldbasisinkomen (UNO-inkomen), een 25 jaar oud idee
13 januari 2017

Midden in de jaren negentig is een documentaire gemaakt over het wereldbasisinkomen, een plan van Pieter Kooistra. Wat kunnen we
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: Van Veenbrand naar Gidsland [1981]
30 augustus 2016

Onder een basisinkomen wordt in dit Schrift een onvoorwaardelijke, volledig individualiseerde inkomensgarantie verstaan die van overheidswege wordt verstrekt. Vanaf een
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: De grondslag eener nieuwe samenleving [1933]
2 augustus 2016

Al zoekende tussen oude kranten kwam ik op het idee om eens op de term “basisinkomen” te zoeken in de
Lees verder

Lees verder
Topkader VVD dacht in 1994 na over basisinkomen
25 januari 2015

Video opnamen van een mediapresentatie, van Theo Korthals Altes, tijdens de VVD Topkader training in 1994, gewijd aan het welvaartsbeleid
Lees verder

Lees verder