Heeft basisinkomen invloed op migratiestromen? Drie dilemma’s.
11 april 2021

Vaak hoor je de vraag of we met basisinkomen niet een instroom van onder meer economische vluchtelingen en ongewenste emigratie bevorderen. Bert Vos filosofeerde daarover en kwam na wat leeswerk op het internet enkele dilemma’s tegen over: Basisinkomen, immigratie en emigratie.
Lees verder

Lees verder
Bespreking boek Samen Rijk – Hoe een basisinkomen Nederland een toekomst geeft
7 april 2021

Rob van Roon bespreekt het boek van Koen Bruning, waarin hij een vrijheidsdividend bepleit. Dat dividend is nodig om de betonrot te repareren die ontstaan is en nog steeds verergert door de groeiende vermogensongelijkheid. Onze maatschappij wordt met zo’n dividend minder fragiel zodat we kunnen gaan bouwen aan herstel.
Lees verder

Lees verder
Veel positieve aandacht voor het boek SAMEN RIJK van Koen Bruning
3 april 2021

Op 31 maart verscheen een dik en enthousiast boek van Koen Bruning, waarin hij voor het vrijheidsdividend pleit. € 1.000 per maand voor elke Nederlander. Onvoorwaardelijk. Individueel. Er is veel aandacht in de pers voor dit boek en voor de schrijver.
Lees verder

Lees verder
Toch nog een lichtpuntje bij de formatie
25 maart 2021

VVD en D66 lijken lijnrecht tegengesteld zijn. De ene wil rechts-conservatief, de andere links-progressief. Laat ze eens denken aan de invoering van basisinkomen. Dat is “noch links, noch rechts, doch recht vooruit!”
Lees verder

Lees verder
Het basisinkomen van € 1.500 kan betaalbaar ingevoerd worden
17 maart 2021

Voor iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen waar je wel van kan rondkomen? Ewout Klück komt met een aangepast voorstel en een berekening, waarbij de in komstenbelasting niet erg verhoogd hoeft te worden.
Lees verder

Lees verder
Versimpel de sociale voorzieningen met een basisinkomen van € 1.500
15 maart 2021

Voor iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen is waar je wel van kan rondkomen? Ewout Klück komt met een voorstel en een berekening
Lees verder

Lees verder
De toeslagaffaire wordt helaas vervolgd
10 maart 2021

De toeslagenaffaire is nog niet afgehandeld of een nieuw schandaal staat alweer in de startblokken. De overheid is hardleers. Wanneer beseft men dat basisinkomen het onzalige toeslagenstelsel overbodig kan maken? Terwijl je daarmee ook armoede voorkomt en de ongelijkheid in de samenleving verzacht!
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen als machtsinstrument van overheden en economische elites
6 maart 2021

Basisinkomen is een heel simpel systeem waar weinig data voor hoeft te worden verzameld. Er is slechts een relatief klein overheidsapparaat nodig is. Er zijn geen voorwaarden , controle en sancties zijn niet aan de orde. We moeten wel opletten dat machthebbers met minder wenselijke doelen er geen grip op krijgen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen & Hechte gemeenschappen
2 maart 2021

Mondialisering en een multiculturele samenleving kunnen een bedreiging zijn voor de 'sociale cohesie' of het gemeenschapsgevoel op wijk- of buurtniveau. Daartegen helpt het vergroten van de mogelijkheden waarover mensen beschikken om te participeren in de wijk. Hier kan het basisinkomen inspringen. De indirecte effecten van basisinkomen kunnen heel groot te zijn, waaronder de herwaardering van de hechte gemeenschap.
Lees verder

Lees verder
Periode voor ophalen ondertekeningen ECI wederom verlengd
25 februari 2021

De Europese Commissie heeft vanwege de omstandigheden rond corona  besloten de termijn voor de lopende Europese Burgerinitiatieven wederom te verlengen
Lees verder

Lees verder
Commentaar op “Noodinkomen tijdens de pandemie”
25 februari 2021

Jurgen de Wispelaere deed een voorstel voor een noodbasisinkomen als instrument om financiële onzekerheid te voorkomen in tijden van pandemie. Beter dan elke keer opnieuw een nood-regeling op te tuigen als een pandemie toeslaat, is volgens hem om een permanent programma op te tuigen met een beperkt basisinkomen dat in tijden van nood uitgebouwd kan worden. Joop Böhm reageert hierop in een open brief.
Lees verder

Lees verder
Urgentie basisinkomen versus kapitalistische ideologie
20 februari 2021

Er is een bijzondere poging tot ondermijning van de neoliberaal kapitalistische ideologie, die wereldwijd oneindig veel meer verwoest dan dat ze oplevert. Steeds meer mensen spelen het spel niet meer mee van meer en meer ten koste van alles wat ons en de aarde lief is.
Lees verder

Lees verder
Gevangen in Vrijheid – over de angst van de PvdA voor basisinkomen
18 februari 2021

De vraag die in de PvdA nooit gesteld kan worden, is: "Kunnen wij leven zonder Arbeid?" of anders: "Kunnen wij leven zonder 'De Baas'?" Die vraag zou het bestaan van de PvdA bedreigen. Zonder 'baas' geen Arbeid. Zonder Arbeid geen Partij.
Lees verder

Lees verder
Een grove indicatie van de financierbaarheid van basisinkomen
14 februari 2021

Een basisinkomen van € 200 per kind en € 900 per volwassene met een aanvulling van € 350 voor alleenstaanden is financierbaar met een kleine belastingverhoging. Voor een basisinkomen van € 1.250 per volwassene zijn meer aanvullende dekkingen nodig.
Lees verder

Lees verder
Wat vinden de nieuwe partijen van basisinkomen?
12 februari 2021

Vijf zittende partijen en negen nieuwkomers hebben iets over basisinkomen in hun programma opgenomen. Onderstaand lopen we de nieuwe partijen langs
Lees verder

Lees verder
Een ingenieursargument voor basisinkomen
7 februari 2021

Falen is onvermijdelijk. Er zal altijd banenverlies zijn. Er zullen altijd gaten zijn in een vangnet. Daarom moeten we altijd basisinkomen hebben, zodat we in het geval van falen niet helemaal onderuit gaan, en sneller weer op beide benen komen te staan. Onvoorwaardelijk basisinkomen, daarmee kunnen we veerkracht in onze sociale en economische systemen ontwerpen.
Lees verder

Lees verder
De Heren worden bedankt, maar Veronica wordt gewoon dienstmeisje!
5 februari 2021

Voer Basisinkomen in zodat alle kinderen de kans krijgen te worden waartoe ze in staat zijn, voor het geluk van henzelf en hun nazaten.
Lees verder

Lees verder
Armoede en de menselijke maat
3 februari 2021

Armoede is een schande en het is totaal niet nodig. De armoede-industrie is vele malen groter en kost meer dan dat het armoede probleem zelf kan worden opgelost. Een oplossing kan heel simpel zijn: Een basisinkomen, wereldwijd, onvoorwaardelijk dus voor iedereen.
Lees verder

Lees verder
Van een basisinkomen word je niet lui. Integendeel.
31 januari 2021

Word je lui van een basisinkomen? Bert Vos weet zeker van niet en schreef er het zijne van. Over onderzoeken, een Amsterdams initiatief en de opkomst van Sociale Coöperaties.
Lees verder

Lees verder
Het topje van de ijsberg
29 januari 2021

Steeds duidelijk wordt waartoe het neoliberale beleid heeft geleid. Toeslagenaffaire, boodschappenboete, helaas slechts het topje van de ijsberg. Met de invoering van basisinkomen hadden deze misstanden voorkomen kunnen worden.
Lees verder

Lees verder
Boodschappenboete toont noodzaak basisinkomen
14 januari 2021

Een bijstandsgerechtigde vrouw uit Wijdemeren mag € 7.000 terugbetalen. Plus boete. De landelijke verontwaardiging is groot. De zogeheten boodschappenboete heeft de politiek wakker geschud. En weer de noodzaak van een basisinkomen aangetoond. Dan hadden we al deze gênante heisa niet gehad.
Lees verder

Lees verder