Boodschappenboete toont noodzaak basisinkomen
14 januari 2021

Een bijstandsgerechtigde vrouw uit Wijdemeren mag € 7.000 terugbetalen. Plus boete. De landelijke verontwaardiging is groot. De zogeheten boodschappenboete heeft de politiek wakker geschud. En weer de noodzaak van een basisinkomen aangetoond. Dan hadden we al deze gênante heisa niet gehad.
Lees verder

Lees verder
Noodbasisinkomen tijdens de pandemie
12 januari 2021

Voorstel voor  een noodbasisinkomen als instrument om financiële onzekerheid te voorkomen in  tijden van pandemie. Beter dan elke keer opnieuw een nood-regeling op te tuigen als een pandemie toeslaat, is een permanent programma op te tuigen met een beperkt basisinkomen dat in tijden van nood uitgebouwd kan worden.
Lees verder

Lees verder
De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen
8 januari 2021

We moeten in gesprek gaan met mensen die tegen basisinkomen zijn, vragen waarom en nagaan of die argumenten houd snijden of weerlegd kunnen worden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen om de klasseverschillen te slechten
5 januari 2021

Voor de oorlog werd Ype Jan de Vries geconfronteerd met de klassen in de maatschappij. Dit heeft hem gesterkt om voorstander van het Basisinkomen voor iedereen te worden. Wij zijn een land waar dit als proef voor heel Europa kan worden ingevoerd.
Lees verder

Lees verder
Alternatieven voor toeslagen – basisinkomen als lonkend perspectief
3 januari 2021

De eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel van staatssecretaris Van Huffelen geeft goed aanknopingspunten om verdere stappen te zetten richting basisinkomen. In de rapportage wordt niet geschuwd om tegen heilige huisjes te schoppen en om de consequenties van bepaald keuzes zichtbaar te maken. Met name de bijna onontkoombaarheid van het meer inkomensonafhankelijkheid in de regelgeving maakt het lonkend perspectief van basisinkomen aan de horizon zichtbaar.
Lees verder

Lees verder
Ongelijke praktijk begunstigt basisbaan en moffelt basisinkomen weg
30 december 2020

De basisbaan is bezig een flink toepassingsveld te verkrijgen binnen het domein van de overheid. Meer en meer omarmen wethouders en ambtenaren het concept basisbaan. Het basisinkomen krijgt dat praktijkveld niet. Als men serieus wil onderzoeken, experimenteren en evalueren van verschillende alternatieven, geef dan ook het onvoorwaardelijk basisinkomen een praktijkveld.
Lees verder

Lees verder
Basisbanen, het helpt een beetje maar lang niet genoeg.
27 december 2020

Basisinkomen is de beste methode om iedereen bestaanszekerheid te geven. Basisbanen zijn prachtig om mensen die lastig aan de slag kunnen komen maar dat wel graag willen, daarmee te helpen. Maar het vergt een nieuwe sociale bureaucratie. En het helpt niet voor ongeveer 1 miljoen mensen.
Lees verder

Lees verder
Na corona moet basisinkomen onze economie versnellen
19 december 2020

Na corona kan de economie door het basisinkomen een sneller gaan groeien en dat hebben we straks hard nodig ook voor de werkgelegenheid.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen levert Nederland(ers) veel op
17 december 2020

De coronacrisis legt de scheuren in het sociale stelsel bloot en de roep om verandering klinkt steeds luider. Kan het universele basisinkomen, oftewel ‘gratis geld’, een oplossing zijn? Joop Böhm regeert op Loudi Langelaan.
Lees verder

Lees verder
Discussie over basisinkomen laait op tijdens coronacrisis
10 december 2020

Evenals in de jaren tachtig, toen Nederland zuchtte onder een massale werkloosheid, staat het nu tijdens de coronacrisis weer ter discussie. Het basisinkomen. Het staat op de agenda. Veel banen gaan verdwijnen en het landschap van werk en inkomen gaat drastisch veranderen. We moeten op een andere manier daarmee leren omgaan. Onvoorwaardelijk basisinkomen met een negatieve inkomstenbelasting is daar volgens Bert Vos het antwoord op.
Lees verder

Lees verder
D66 eerste partij met het basisinkomen in het verkiezingsprogramma
30 november 2020

D66 heeft gekozen voor het basisinkomen in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting. Daarmee is D66 de eerste grotere Nederlandse politieke partij die kiest voor het concept basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
De noodzaak van een basisinkomen
29 november 2020

Met basisinkomen bereikt de overheid alle legale burgers. Het hoeft niet te worden aangevraagd. Er is geen controle nodig of men er recht op heeft. Er kan niet mee gefraudeerd worden.
Lees verder

Lees verder
Het ene basisinkomen is het andere niet
24 november 2020

Bert Voorneveld pleit voor een evenwichtiger welvaartsverdeling met betaaltaks en basisinkomen. Betaaltaks moet om de toename van vermogensongelijkheid aan pakken, maar kan ook de rigoureuze stelselherziening realiseren die zo dringend noodzakelijk is.
Lees verder

Lees verder
Steun voorstanders van basisinkomen op de kieslijsten voor de Tweede Kamer
19 november 2020

De komende periode gaat het erom spannen wat betreft het basisinkomen in de verkiezingsprogramma’s. In ieder geval bij D66, Groen Links
Lees verder

Lees verder
Hoe voer je een basisinkomen in?
15 november 2020

Hoe voer je een basisinkomen in? Met elkaar een datum afspreken en gaan. Zo kun je in één klap het
Lees verder

Lees verder
Tip voor een mooiere samenleving
13 november 2020

Het is een onzekere toekomst. En het nu is ook niet echt alles. Tenminste, voor veel mensen op de wereld.
Lees verder

Lees verder
Waarom wil je het basisinkomen invoeren?
8 november 2020

Een heleboel redenen, maar de belangrijkste is voor mij wel dat door invoering van een basisinkomen iedereen dezelfde rechten krijgt
Lees verder

Lees verder
DE OPLOSSING
2 november 2020

Iedere Nederlander vanaf 18 jaar wordt aandeelhouder van de BV Nederland en ontvangt iedere maand een dividend van netto 1.250 euro en een gratis zorgpas van de nationale gezondheidszorg. Plan van Hans de Jongh.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is geen vrijheid blijheid, maar een recht voor iedereen
4 oktober 2020

De invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen wordt in discussies regelmatig geassocieerd met termen als vrijheid, gedogen, achteloosheid, gratis geld, of ‘de ontspannen samenleving’. Dit is een clichébeeld wat geen recht doet aan de ideologie rond het basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: arbeidsmarkt en economie
29 september 2020

Basisinkomen heeft veel effecten. ook op het gebied van arbeidsmarkt en economie. Het CPB kan het niet door rekenen, maar stelt wel dat het leidt tot minder werkgelegenheid. Onderstaand worden op basis van bestaande kennis op het gebied van het functioneren van de arbeidsmarkt en van de economie, heel andere conclusies aannemelijk gemaakt.
Lees verder

Lees verder
Geslaagde demonstratie VOOR basisinkomen
21 september 2020

150 mensen hebben zaterdag 19 september op het Museumplein in de stralende zon gedemonstreerd voor invoering van basisinkomen. Door corona
Lees verder

Lees verder