Basisinkomen geeft geeft zicht op de echte waarde van werk
22 januari 2021

Basisinkomen geeft mogelijkheden om de intrinsieke waarde van werk te waarderen, los van de eventuele beloning. Ook onbetaalde arbeid verdient waardering.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk
21 januari 2021

Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk, ook al wordt daar nu goed voor betaald. Het geeft ruimte om heel kritisch te denken over zinloze bureaucratie etc.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen leidt tot waardering van werk dat iedereen ten goede komt
18 januari 2021

Basisinkomen maakt waardering mogelijk voor werk dat iedereen ten goede komt en (juist daarom) moeilijk te betalen is.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt volwaardig burgerschap mogelijk voor iedereen
16 januari 2021

Door basisinkomen is sprake van volwaardig burgerschap ook voor degenen die geen betaalde arbeid verrichten
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft mensen meer vrijheid
13 januari 2021

Basisinkomen geeft mensen meer vrijheid  om te beschikken over hun eigen leven.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert de armoede
11 januari 2021

Invoering van basisinkomen betekent vermindering van de absolute en schrijnende armoede en ook vermindering van de relatieve armoede.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert de gelijkheid
10 januari 2021

Basisinkomen vergroot de gelijkheid van kansen en de gelijkheid in inkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een mensenrecht
9 januari 2021

Door iedereen een bedrag te verschaffen dat voldoende is voor de basale levensbehoeften, is bestaanszekerheid niet langer een probleem.
Lees verder

Lees verder
De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen
8 januari 2021

We moeten in gesprek gaan met mensen die tegen basisinkomen zijn, vragen waarom en nagaan of die argumenten houd snijden of weerlegd kunnen worden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verandert alles en daar heeft de heersende elite geen belang bij
7 januari 2021

Voorstanders van basisinkomen moeten op zoek gaan naar voordelen van basisinkomen voor iedereen om bondgenoten te vinden van laag tot hoog.
Lees verder

Lees verder
De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid staat op de tocht met basisinkomen
6 januari 2021

Basisinkomen kan als bedreiging ervaren worden door medewerkers in de huidige organsaties voor sociale zekerheid en bij de belastingen.  En voor degenen er omheen (bijvoorbeeld juristen) die slachtoffers van het stelsel ondersteunen. Maar als dat werk overbodig gemaakt kan worden, is dat maatschappelijk gezien winst. Ook de betrokken medewerkers krijgen dan een basisinkomen en alle ruimte om meer zinvolle bezigheden te zoeken.
Lees verder

Lees verder
Vakbonden verliezen hun positie en zijn dus tegen basisinkomen
4 januari 2021

Als vakbonden ook opkomen voor anderen dan hun traditionele achterban (betaalde arbeiders) kunnen deze tegenwicht blijven bieden tegen plannen van ‘rechts’ om de leefomstandigheden van de minstbedeelden te verslechteren.
Lees verder

Lees verder
Als basisinkomen ingevoerd is en het valt tegen, dan kunnen we er niet meer van af
21 december 2020

Het basisinkomen kan zodanig worden ingericht dat het in de loop van de tijd kan worden aangepast. Een andere optie is een geleidelijke invoering, waarbij per stap goed nagegaan wordt of er ernstige negatieve effecten optreden.
Lees verder

Lees verder
Experimenten zijn te kleinschalig om de echte effecten van een basisinkomen te kunnen inschatten
20 december 2020

Je kunt uit overtuiging kiezen voor een ander sociaal systeem, waarin sociale zekerheid los wordt gemaakt van de arbeidsrelatie. De afschaffing van de slavernij en de invoering van de AOW is ook gebeurd omdat men dat noodzakelijk vond, zonder dat er eerst is geëxperimenteerd.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen haalt de aandacht weg bij belangrijkere hervormingen
18 december 2020

Veel problemen kunnen aangepakt worden met basisinkomen, zoals armoede, ongelijkheid, verschil tussen betaalde en onbetaalde arbeid, positie van flexwerkers en zelfstandigen, overbodige arbeid, complexe stelsels voor belasting en sociale zekerheid.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen niet nu, eerst moet nog dit en dat
17 december 2020

De mogelijke voordelen van  basisinkomen zijn van dien aard, dat het moeilijk te bedenken is welke andere prioriteiten zoveel voorkeur verdienen dat we invoering alsmaar uit gaan stellen.
Lees verder

Lees verder
Het kan in elk geval niet in ons land
16 december 2020

Elk land heeft zijn eigen specifieke omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het al dan niet invoeren van basisinkomen. Ons land een onoverzichtelijke regelgeving m.b.t. werk en inkomen, waaronder de sociale voorzieningen. Dit systeem is dringend aan een grondige herziening toe. Het basisinkomen is waarschijnlijk de beste manier om dit te realiseren.
Lees verder

Lees verder
We regeren maar 4 jaar, dus dat lukt niet
15 december 2020

Voorwaarde voor invoering van basisinkomen is dat er een flinke meerderheid voor is, zodat de operatie niet meteen na een volgende verkiezing zal worden afgeblazen. De helft plus één is niet genoeg! Werk aan de winkel om daar draagvlak voor te scheppen.
Lees verder

Lees verder
We gaan er niet over, het is aan anderen over basisinkomen te beslissen
14 december 2020

Basisinkomen een onderwerp met zulke brede implicaties, dat het niet volstaat daar één organisatie over te laten besluiten. Maar je moet ergens een begin maken. Waar een wil is, is een weg.
Lees verder

Lees verder
14 voordelen van een basisinkomen
12 december 2020

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot. Er is een video met 14 belangrijke voordelen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen wereldwijd is de ideale vorm van armoede bestrijding en ontwikkelingshulp
10 december 2020

Wereldwijd basisinkomen werkt beter dan de huidige vormen van ontwikkelingshulp. Het geeft de mogelijkheid armoede overal ter wereld te verkleinen en bestaanszekerheid te vergroten, en verkleint daarmee economisch gedreven migratiestromen.
Lees verder

Lees verder