Basisinkomen maakt versoepeling van het arbeidsrecht mogelijk
11 mei 2021 Redactie Website

Bij invoering van een basisinkomen ligt versoepeling van het arbeidsrecht voor de hand, waardoor de mobiliteit wordt versterkt en betere match tussen vraag en aanbod kan worden gerealiseerd.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert het kiezen van aantrekkelijk werk
10 mei 2021 Redactie Website

Basisinkomen biedt meer vrijheid op om alleen werk te aanvaarden dat door een werkzoekende aantrekkelijk wordt gevonden. Ook werkgevers zullen profiteren doordat er minder slecht gemotiveerd personeel is.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert mobiliteit op de arbeidsmarkt
9 mei 2021 Redactie Website

De huidige regelgeving op het gebied van sociale zekerheid werkt de mobiliteit op de arbeidsmarkt nogal tegen. Met basisinkomen worden deze problemen beduidend kleiner.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen voorkomt de angst voor het verlies van je uitkering
8 mei 2021 Redactie Website

Met basisinkomen hoeft geen rekening meer te worden gehouden met mogelijk verlies van een uitkering. 
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen vind je beter passend werk
7 mei 2021 Redactie Website

Basisinkomen vergroot de kans op het kwalitatief bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Een positieve keuze daarin vergroot vervolgens ook de kans op een stabiele werkrelatie.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen biedt meer ruimte voor onbetaald werk
6 mei 2021 Redactie Website

Basisinkomen biedt meer ruimte voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk, opvoeding, mantelzorg
Lees verder

Lees verder
Zal wegvallen van inkomen door werkloos te raken, met basisinkomen meer effect hebben dan nu?
4 mei 2021 Redactie Website

Te verwachten is dat bij invoering van basisinkomen, zowel de brutolonen als de belastingen aangepast zullen worden, zodat de extra arbeidsbeloning niet extreem hoog zal worden.
Lees verder

Lees verder
Schuif je mensen terzijde, als je ze een basisinkomen geeft?
3 mei 2021 Redactie Website

Met basisinkomen kan iedereen kansen aangrijpen om wat te verdienen. De mogelijkheden daartoe veel groter zijn dan nu met de participatiewet.
Lees verder

Lees verder
Zullen veel mensen genoegen nemen met alleen een basisinkomen?
1 mei 2021 Redactie Website

Een deel van het betaalde werk lager beloond zal worden na invoering van een basisinkomen, zeker als dat aantrekkelijk werk betreft. Minder aantrekkelijk werk zal geautomatiseerd kunnen worden, of moet beter worden beloond.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen betekent dat je zonder betaald werk kunt, ontneemt dat de zin aan je bestaan?
30 april 2021 Redactie Website

Basisinkomen vergroot je vrijheid een baan, een werkgever, een klus te kiezen of niet. De zin van het bestaan kan daardoor fors toenemen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden in het bedrijfsleven tegen basisinkomen
29 april 2021 Redactie Website

Het bedrijfsleven is gewend om voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de markt te bedienen, want de markt is altijd in beweging, en de invoering van een basisinkomen biedt ongetwijfeld ook diverse nieuwe kansen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden tegen basisinkomen voor anderen
28 april 2021 Redactie Website

Basisinkomen zal diverse voordelen hebben voor allerlei groepen in de samenleving, waarvan uiteindelijk iedereen kan gaan profiteren.
Lees verder

Lees verder
Wil met basisinkomen niemand meer onaangenaam werk verzetten?
27 april 2021 Redactie Website

Onaangenaam werk zal echt wel gebeuren als het nodig is. Mensen doen dat echt wel. We kunnen ook automatiseren of beter betalen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij dienstverleners tegen basisinkomen
26 april 2021 Redactie Website

Voor dienstverleners is het beter is om de regelgeving te verbeteren en niet vast te houden aan achterhaalde banen. Zoek nieuwe mogelijkheden om interessant werk te doen en breng daarmee de maatschappelijke betekenis van het werk op een hoger niveau.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden tegen basisinkomen bij mensen met een hoog inkomen
25 april 2021 Redactie Website

Een zekere nivellering heeft positieve kanten. De kwalitatieve verbeteringen die een basisinkomen zal hebben voor de samenleving als geheel, maken het leven voor mensen met hoge inkomens uiteindelijk ook plezieriger.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij wetenschappers tegen basisinkomen
24 april 2021 Redactie Website

Meer onderzoek naar de hypothesen van voorstanders van basisinkomen zou tot een kentering kunnen leiden in het te gemakkelijk blijven hangen in oude benaderingen, vooral door economen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij religies tegen basisinkomen
23 april 2021 Reyer Brons

Basisinkomen is een uitstekende methode om de solidariteit die veel religies prediken, in praktijk gestalte geven.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij werkgeversorganisaties tegen basisinkomen
22 april 2021 Redactie Website

Werkgevers zijn altijd bereid om na te denken over modernisering van de arbeidsmarkt. Zij zien ook wel in dat steeds meer flexibele arbeid tegen zo laag mogelijke tarieven uiteindelijk slecht uitpakt voor de economie als geheel. Het basisinkomen zou in dat denken best een rol kunnen gaan spelen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij politieke partijen tegen basisinkomen
20 april 2021 Redactie Website

Politieke partijen zullen wel aanvoelen dat de huidige regelgeving aan herziening toe is. Zodra ze via toenemende maatschappelijke protesten worden aangemoedigd om hier serieus over te gaan nadenken, kan hieruit naar voren komen dat het basisinkomen een uitgelezen mogelijkheid zou kunnen zijn om de samenleving beter te laten functioneren. Dat zal wegens het grote aantal partijen dan wel de nodige onderlinge samenwerking vereisen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij vakbonden tegen basisinkomen
18 april 2021 Reyer Brons

Ook binnen vakbonden wordt nagedacht over modernisering van de arbeidsverhoudingen, over het groeiende belang van zelfstandigen, over nieuwe vormen van dienstverlening van vakbonden in de moderne arbeidsmarkt. Daarin kan een discussie over het basisinkomen waarschijnlijk een positieve rol spelen.
Lees verder

Lees verder
Zal basisinkomen de informele economie, zwarte transacties en fraude aanjagen?
17 april 2021 Redactie Website

Met basisinkomen loont betaalde arbeid weer, dus er is minder reden om zwart te werken. Door de toegenomen bestaanszekerheid zal de kleine criminaliteit afnemen.
Lees verder

Lees verder