Cees Schelling ( 1927-2018) voorvechter van het basisinkomen

Cees Schelling ( 1927-2018) voorvechter van het basisinkomen in de voedingsbond FNV overleden.
Hij was een voorbeeld voor de huidige generatie vakbondsbestuurder. Het CNV met voorman Piet Fortuin luistert al heel goed. Het FNV heeft nog een slag te maken. FNV vice voorzitter Kitty Jong heeft het al wel begrepen en bepleit experimenteren! Niet te vergeten: Reinier Castelein van de Unie is ambassadeur van het basisinkomen.

Cees Schelling (1927-2018): hogepriester van de laagbetaalden en pleiter van het basisinkomen  kopte de volkskrant.

Hier Cees Schelling bij zijn afscheid als voorzitter van de Voedingsbond FNV te samen met zijn opvolger Greetje Lubbi, die de strijd voor het basisinkomen voorzette in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Zij hield ook een rede tijdens het oprichtingscongres van BIEN in 1986.